Znak postępowania: A.I.271-32/17

32/17 Dostawa endoprotez i implantów ortopedycznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-31/17

31/17 Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-28/17

28/17 Budowa na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym oraz sal chorych w tym izolatkę wraz z zakupem, dostawą i montażem wyposażenia stałegoZałączniki do wzoru umowy stanowiące dokumentacje przetargową

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-27/17

27/17 Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-25/17

25/17 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-24/17

24/17 Świadczenie usług polegających na utrzymaniu terenu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w sezonie jesienno – zimowym oraz w sezonie wiosenno – letnim

Załączniki