Znak postępowania: A.I.271-91/13

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej o łącznej wartości 93.950,00 zł, w 607 bonach o nominale 100 PLN i 665 bonach o nominale 50 PLN do zrealizowania w przynajmniej 150 placówkach handlowych na terenie miasta Krakowa

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 271-40/13

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 271-39/13

Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy

Załączniki