Lekarz Kierujący Oddziałem

lek. med. Małgorzata Kogut

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Dorota Gałązka

specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Numery telefonów

Sekretariat 12 42 87 338
Lekarz Kierujący Oddziałem 12 42 87 351
Pielęgniarka Oddziałowa 12 42 87 349
Dyżurka lekarska 12 42 87 344
Dyżurka pielęgniarska 12 42 87 341
Fizjoterapia 12 42 87 337

Lekarze - specjaliści w zakresie rehabilitacji medycznej

 • lek. med. Małgorzata Kogut – Lekarz Kierujący Pododdziałem,specjalista neurolog
 • lek. med. Iwona Szybiak – Samsel – specjalista neurolog, specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 • lek. med. Jadwiga Kosowska – specjalista neurolog

Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna skierowana jest do Pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, wymagających jednocześnie całodobowego nadzoru. Lekarz na podstawie oceny zdrowia Pacjenta, dysfunkcji narządu układu nerwowego i oceny stopnia niepełnosprawności dokonuje wyboru rodzaju rehabilitacji.

Rodzaje rehabilitacji neurologicznej:

 • wczesna, w tym ciężkich uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN),
 • wtórna (przewlekła)

Skierowanie na rehabilitację neurologiczną wystawia lekarz oddziału: neurologicznego, neurochirurgicznego, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych (po konsultacji neurologicznej), intensywnej terapii. W wyjątkowych przypadkach (z wyłączeniem ciężkich uszkodzeń OUN) skierowanie może wystawić lekarz poradni neurologicznej, rehabilitacyjnej, neurochirurgicznej, chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej.

Rehabilitacja neurologiczna wczesna – na ten rodzaj rehabilitacji kierowani są Pacjenci bezpośrednio po ostrym incydencie mózgowym, urazu OUN lub wykonania zabiegu w obrębie OUN, hospitalizacja musi nastąpić do 30 dni od wypisu ze szpitala.

Przyjęcie na oddział następuje w drodze uzgodnień między lekarzem kierującym a lekarzem oddziału lub po dostarczeniu skierowania i pozytywnej kwalifikacji.

Czas trwania rehabilitacji neurologicznej wczesnej wynosi od 3 do 16 tygodni. Dalsza rehabilitacja może odbywać się w ramach rehabilitacji neurologicznej wtórnej. Kontynuacja rehabilitacji następuje w drodze decyzji Lekarza Kierującego Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i konsultacji zespołu terapeutycznego.

Rehabilitacja neurologiczna wtórna – to udzielanie świadczeń Pacjentom, którzy odbyli rehabilitację neurologiczną wczesną, rokują uzyskanie funkcjonalnej korzyści z kontynuowania leczenia a ich stan zdrowia wymaga rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni.

Procedura postępowania przy przyjęciu na oddział:

 1. Pacjent dostarcza oryginał skierowania – osobiście, przez osoby trzecie – do sekretariatu Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej, lub listownie na adres Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. prof. Bogusława Frańczuka.
 2. Sekretarka medyczna/statystyk medyczny sprawdza skierowanie pod względem formalnym i przekazuje je Lekarzowi Kierującemu Pododdziałem.
 3. Lekarz Kierujący Pododdziałem lub lekarz przez niego wyznaczony przeprowadza kwalifikacje do przyjęcia na podstawie całości wymaganej dokumentacji i wstępnego zakwalifikowania do grupy JGP zgodnie z ustalonymi przez NFZ zasadami
 4. Adnotacja lekarza kwalifikującego na “skierowaniu” zawiera informacje:
  • Pacjent został zakwalifikowany oraz kategorię Pacjenta „stabilny” lub „pilny”
  • w jakim przybliżonym terminie Pacjent powinien zostać przyjęty “w kolejności zgłoszeń” lub “najbliższym wolnym terminie”,
  • Pacjent nie kwalifikuje się do leczenia w Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej trwale lub czasowo (podanie potrzebnych do uzupełnienia informacji zdrowotnych), ewentualne sugestie, w jakiej placówce powinna być kontynuowana rehabilitacja,
  • w razie odmowy przyjęcia – Pacjent otrzymuje od lekarza ustną informację, na żądanie informację pisemną z krótkim uzasadnieniem.
 5. Sekretarka/statystyk medyczny wpisuje zakwalifikowanego Pacjenta na listę osób oczekujących oraz informuje Pacjenta pisemnie o planowanym terminie przyjęcia na obowiązującym druku informacji.
 6. W przypadku niekompletnej dokumentacji – sekretarka/statystyk medyczny na wniosek lekarza przekazuje Pacjentowi pisemną informację, o dokumentach, które należy dostarczyć. Po uzupełnieniu dokumentacji następuje ponowna kwalifikacja Pacjenta.
 7. W wypadku niemożności dokonania kwalifikacji na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej Lekarz Kierujący Pododdziałem lub lekarz przez niego upoważniony wzywa Pacjenta w ustalonym z nim terminie, celem dokonania bezpośredniej kwalifikacji.

W dniu zgłoszenia się do przyjęcia, lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu Pacjenta.

Początkiem roku 2017 Oddział został doposażony w następujące, specjalistyczne urządzenia:

Bieżnia antygrawitacyjna

Bieżnia antygrawitacyjna przeznaczona jest dla osób, które wracają do zdrowia po kontuzji, zabiegu chirurgicznym lub chcą poprawić swoją sylwetkę. Rewolucyjność tego urządzenia polega na przeciwdziałaniu grawitacji i bardzo skutecznym poprawianiu sprawności. Zmieniając poziom odciążenia na bieżnia antygrawitacyjna można ćwiczyć w warunkach masy ciała zmniejszonej nawet o 80%. Bieżnia antygrawitacyjna działa w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię, która polega na wykorzystaniu metody „odciążenia” kończyn dolnych.

Bieżnia antygrawitacyjna ma zastosowanie w:

 • walce z otyłością
 • zmniejszaniu obciążeń treningowych i rozwijaniu kondycji fizycznej
 • kontuzji zawodnika, który chce zachować największą możliwą sprawność sportową w okresie rekonwalescencji
 • osłabionej koordynacji mięśniowo-ruchowej i osłabionych stawach
 • modelowaniu sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej
 • rehabilitacji po operacji kończyn dolnych (biodra, kolana, kostki lub stopy)
 • treningu osób z urazem kończyn dolnych
 • treningu chodu pacjentów neurologicznych
 • utrzymywaniu i rozwoju sprawności fizycznej u starszych pacjentów

Aparat do trakcji kręgosłupa

Aparat służący do wykonywania ciągłej, impulsowej lub zharmonizowanej trakcji części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa. Stół jest specjalnie zaprojektowane do trakcji części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa. Może być także stosowane do przeprowadzania innych badań i zabiegów. Ruchoma część stołu umożliwia przeprowadzenie terapii bez tarcia, co pozwala na maksymalne rozluźnienie mięśni, ogranicza nieprzyjemne doznania i ułatwia osiągnięcie postępów. Regularne rozciąganie pomaga w odzyskaniu swobody ruchów ciała, zapobiega ponownemu wystąpieniu dolegliwości oraz utrzymuje sprawność twojego kręgosłupa i pleców.

Artromot z biofeedback

Urządzenie CPMotion wykonuje powtarzalny ruch stawu w sposób ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. Terapia gwarantuje bezpieczne ćwiczenia w trakcie całej fazy regeneracji tkanki poprzez zapewnienie biernego ruchu, tym samym redukując ból pooperacyjny i minimalizując powstanie stanu zapalnego.

Wskazania:

 • alloplastyka stawu kolanowego
 • zabiegi artrolizy
 • złamania śródstawowe w obrębie stawu kolanowego
 • chirurgia stawu biodrowego
 • chirurgia artroskopowa stawu kolanowego
 • rekonstrukcje więzadeł
 • oparzenia

Korzyści:

 • szyna cpm spowalnia proces zmniejszana się zakresu ruchomości w stawie
 • zapobiega usztywnieniu stawu
 • umożliwia szybkie przywracanie zakresu ruchu po operacji
 • zapobiega zwyrodnieniu powierzchni stawowych
 • redukuje ból i obrzęki

szyna cpm pobudza proces regeneracji chrząstki stawowej

 • skraca czas hospitalizacji
 • zmniejsza potrzebę stosowania środków przeciwbólowych
 • umożliwia wprowadzenie ciągłych ruchów biernych we wczesnej fazie rehabilitacji po zabiegach operacyjnych
 • odczyt osiągniętego zakresu ruchomości na wyświetlaczu pilota motywuje do dalszej pracy
 • zapewnia utrzymanie pozycji zapobiegającej skróceniom mięśni i umożliwiającej wypoczynek

Interaktywny system terapii ręki

Interaktywny system terapii ręki – to nowoczesne i inteligentne rozwiązanie w procesie fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami kończyny górnej wynikającej ze schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych. Zadaniem jego jest wykorzystanie umiejętności mózgu do neuroplastyczności, dzięki czemu funkcje ręki stopniowo są przywracane. Inteligentny i interaktywny proces rehabilitacyjny za pomocą tego systemu umożliwia skuteczną terapię ręki w oparciu o diagnostykę oraz monitorowanie postępów.

Inteligentna rękawica terapeutyczna:

 • ocenia zakresy ruchomości czynnej oraz biernej
 • umożliwia ćwiczenia w formie przyjaznych gier
 • przedstawia wyniki terapii w formie raportów

EMG

EMG – doskonałe narzędzie dla prostej i szybkiej oceny w warunkach klinicznych z gotowymi wzorami badań dla m.in. obręczy barkowej, miednicy, stawów: kolanowego, kręgosłupa umożliwiający między innymi:

 • trening z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej „biofeedback“,
 • synchronizacja z obrazem video,
 • przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym,
 • automatyczne generowanie raportów klinicznych,
 • kompleksowa ocena dowolnego ruchu a w tym: EMG, zakresu ruchu, ustawienia segmentu ciała w przestrzeni, siły mięśniowej, czynności ruchowej (np. skok, chód i inne),
 • archiwizacja danych i możliwość eksportu do analizy statystycznej.

Oprócz standardowej rejestracji sygnału EMG, również możliwości oceny m.in.:

 • symetrii aktywności po stronie chorej i zdrowej,
 • koordynacji pracy grup agonistów i antagonistów dla ruchów prostych i złożonych,
 • normalizacji sygnału EMG np. w trakcie cyklu chodu lub dla innych powtarzalnych czynności ruchowych,
 • współczynników zmęczenia podczas czynności ruchowych,
 • timingu aktywizacji pracy określonych grup mięśniowych,

Fala uderzeniowa - świadczenia bez finansowania przez NFZ

Terapia falami uderzeniowymi jest nieinwazyjnym nowoczesnym rozwiązaniem do eliminowania przewlekłego bólu występującego w układzie mięśniowo − szkieletowym. Ma swoje zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii i medycynie sportowej. W przewlekłych schorzeniach mięśni oraz ścięgien, takich jak: zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty/golfisty, bóle kręgosłupa, ból ścięgna Achillesa, zapalenia ścięgien, punkty spustowe i inne.

Szybka ulga w bólu

 • Nowoczesne, nieinwazyjne rozwiązanie do eliminacji przewlekłego bólu występującego w układzie mięśniowo-szkieletowym,
 • Wystarczy 3-5 zabiegów z kilkudniowymi przerwami,
 • Sesja terapeutyczna zajmuje tylko około 10 minut.

Główne obszary zastosowań

 • Ortopedia
 • Rehabilitacja
 • Medycyna sportowa

KOSZT 1 ZABIEGU – 80 zł.
PAKIET 3 ZABIEGÓW – 210 zł.
PAKIET 5 ZABIEGÓW – 320 zł.