Dyrektor Szpitala

dr n. med. Paweł Kamiński

Sekretariat Dyrektora
tel. +48 012 428 73 04, fax 012 425 12 28
e-mail: office(at)kcr.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med Edyta Derlatka

tel. +48 012 428 73 18

Pełnomocnik Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych, Główny Księgowy

mgr Iwona Rutka

tel. +48 012 428 73 04, fax 012 425 12 28
e-mail: i.rutka(at)kcr.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Logistyczno - Marketingowych, Kierownik Działu Administracji

mgr inż. Agnieszka Zielińska

tel. +48 012 428 73 04, fax 012 425 12 28
e-mail: a.zielinska(at)kcr.pl