Dyrektor Szpitala

dr n. med. Paweł Kamiński

Pełnomocnik Dyrektora

dr n. o zdr. Jacek Żak

Pełnomocnik Dyrektora/Główny Księgowy

mgr Anna Iwanowska

Sekretariat Dyrektora
tel. +48 12 428 73 04, fax 12 425 12 28
e-mail: office@kcr.pl