Kierownik Działu Fizjoterapii

dr n. o zdr. Joanna Bukowska

specjalista fizjoterapii

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych realizowana jest na podstawie skierowania  wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a  w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy – lekarza specjalisty lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, chirurgii urazowo- ortopedycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Skierowanie  na zabiegi fizjoterapeutyczne należy zarejestrować  w ciągu 30 dni od jego wystawienia. Skierowanie powinno zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON, numerem kodu resortowego i czytelną pieczątkę lekarza wystawiającego skierowanie. Na skierowaniu powinno znajdować się również rozpoznanie w języku polskim, kod ICD 10, choroby przebyte i współistniejące. Po zarejestrowaniu skierowania wyznaczony jest termin wizyty fizjoterapeutycznej i realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych. Podczas wizyty fizjoterapeutycznej,  fizjoterapeuta ocenia aktualny stan funkcjonalny pacjenta w oparciu o wywiad i badanie fizjoterapeutyczne oraz ustala plan rehabilitacji.

W ramach Rehabilitacji Ambulatoryjnej NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

W Małopolskim Szpitalu Rehabilitacyjno – Ortopedycznym Im. Prof Bogusława Frańczuka, Fizjoterapia Ambulatoryjna prowadzona jest w budynku zlokalizowanym przy ul Emaus 18 w godzinach 7.00- 18.00 od poniedziałku do piątku oraz w bud nr 3 przy ul . Modrzewiowej 22 w godzinach 7.00- 18.00 od poniedziałku do piątku

Usługi rehabilitacyjne świadczone są przez wykwalifikowany zespół magistrów fizjoterapii, w tym specjalistę fizjoterapii.

 

Rejestracja odbywa się codziennie w godzinach od 7:00 do 14:35.

Rejestrujemy Pacjentów zgłaszających się osobiście lub przez osoby trzecie.

 

Budynek Nr 3

Rejestracja 12 42 87 360, 513 729 201

budynek zlokalizowany przy ul Emaus 18

Rejestracja 12 44 67 816, 661 011 552

Dostępne zabiegi:

I. Z zakresu Kinezyterapii.

Ćwiczenia wchodzące w skład kinezyterapii stanowią znaczną część programu rehabilitacji. Stosujemy między innymi techniki i ćwiczenia według następujących metod:

Terapia Manualna,  Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą  McKenziego, metoda PNF, metoda NDT Bobath, mobilizacje połączone z ruchem wg Mulligana, plastrowanie dynamiczne Kinesiology Taping,  terapia powięziowa FD.

II. Z zakresu Masażu:

Masaż klasyczny, masaż segmentarny, drenaż limfatyczny, masaż sportowy

III. Z zakresu Fizykoterapii:

Elektroterapia, Magnetoterapia, Diatermia Krótkofalowa,  Światłolecznictwo, Laseroterapia, Ultradźwięki, Krioterapia miejscowa ciekłym azotem, Krioterapia ogólnoustrojowa, Kąpiele wirowe.

Instrukcje dla pacjenta

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:
– ręcznik
– zmienne obuwie
– strój gimnastyczny
– w przypadku zabiegów Jonoforezy i Fonoforezy  zalecony przez lekarza lek w formie ampułki bądź żelu.