Aktualnie w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuk funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, obejmuje swoim zakresem:

  1. System Zarządzania Jakością – zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10
  2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06
  3. System Zarządzania Działaniami Antykorupcyjnymi – zgodny z normą PN-ISO 37001:2017-05

który został ustanowiony w naszym Szpitalu, i jest utrzymywany i doskonalony.

Ciągłe doskonalenie działalność Szpitala, zapobiega powstaniu nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu oraz weryfikuje, czy założone cele są osiągane.

Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:

  1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju szpitalne leczenie stacjonarne i operacyjne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, anestezjologii i intensywnej terapii oraz rehabilitacji leczniczej w zakresie: lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, fizjoterpia ambulatoryjna, rehabilitacja ogóloustrojowa w ośrodku / oddziale dziennym, rehabilitacja w warunkach stacjonarnych,
  2. świadczenie usługi ambulatoryjnej opieki medycznej w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurologii, leczenia bólu, logopedii, psychologii, medycyny sportowej,
  3. udzielanie świadczeń diagnostyki specjalistycznej obrazowej RTG, USG densytometrii,
  4. prowadzenie specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruch, rehabilitacji medycznej oraz fizjoterapii

Aktualna Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania