Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

 w sprawie skarg, zażaleń, uwag oraz wniosków przyjmuje w:

 poniedziałek w godzinach 12 30 – 13 30

oraz

w każdy inny dzień roboczy po ustaleniu indywidualnie terminu spotkania w sekretariacie

 Skargi, zażalenia oraz uwagi i wnioski można składać do Dyrektora MSO-R

 • osobiście
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer: 12 428 73 04
 • pisemnie na adres: Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka 30-224 Kraków al. Modrzewiowa 22
 • elektronicznie na adres e-mail:  office(at)kcr.pl

Rzecznik ds. Pacjenta MSO-R

Pani Ewa Jaje – przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

 • osobiście: budynek nr 3 pok. 24
 • e-mail: office(at)kcr.pl
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:30 do 14:30

Pacjent, którego prawa zostały naruszone ma prawo złożyć skargę do:

 • Lekarza Kierującego Oddziałem
 • Działu Skarg i wniosków przy Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków tel. (12) 29 88 303

e-mail: nfz@nfz-krakow.pl

 • Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, bezpłatna infolinia: 0 800 190 590 tel. (22) 833 08 85, (22) 635 59 96

e-mail sekretariat@bpp.gov.pl

 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej działającego przy:

– Okręgowej Izbie Lekarskiej ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków tel. (12) 619 17 17, (12) 619 17 25

– Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych ul. Dunajewskiego 6, 31-133 Kraków tel. (12) 422 88 54

 • Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. (22) 55 17 700, fax (22) 827 64 53

e-mail rzecznik@rpo.gov.pl

 • Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Pacjentów i Osób Niepełnosprawnych

00-090 Warszawa Al. Solidarności 77 tel. (22) 551 77 60, (22) 827 64 53

Pacjenci, którzy uważają że doznali krzywdy lub uszczerbku na zdrowiu, mogą zwrócić się do sądu cywilnego (przeciwko zakładowi opieki zdrowotnej).

Gdy zachodzi podejrzenie, że zdarzenie ma związek z czynem karalnym Pacjenci mają prawo złożyć skargę do prokuratury.

Pacjenci / Rodzina Pacjentów, którzy uważają, że w trakcie leczenia szpitalnego postawiono błędną diagnozę, zastosowano niewłaściwy lek, terapię lub popełniono inną omyłkę w trakcie leczenia, w wyniku czego doszło do uszkodzenia ciała lub pogorszenia zdrowia, zakażenia albo śmierci pacjenta, mogą zgłosić się do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, aby uzyskać odszkodowanie.

Wnioski mogą dotyczyć wyłącznie nieprawidłowości w leczeniu (czyli tzw. zdarzenia medycznego), które miało miejsce po 1 stycznia 2012 roku. Wnioski mogą obejmować wyłącznie leczenie szpitalne. Komisja powołana została przy Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim i działa do 1 stycznia 2012 r. – Tel: (12) 422 88 75, fax: (12) 422 88 75, e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl. Kraków ul. Mogilska 25, VI piętro, pok. 601-603.