Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji

dr n. med. Paweł Zieliński

specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu
specjalista medycyny sportowej

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr piel. Dorota Szot

specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Numery telefonów

Sekretariat 12 42 87 308
Lekarz Kierujący Oddziałem 12 42 87 312
Pielęgniarka Oddziałowa 12 42 87 311
Dyżurka lekarska 12 42 87 324
Dyżurka pielęgniarska 12 42 87 310

 

Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji jest podstawową komórką organizacyjną leczniczo – profilaktycznej działalności Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. prof. Bogusława Frańczuka. Oddział liczy 45 łóżek rozmieszczonych w 11 salach 2,3 i 5 łóżkowych.

Do podstawowych zadań oddziału należy: 

 • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu zabiegów ortopedycznych w ramach opieki stacjonarnej w szczególności: endoprotezoplastyka biodra, endoprotezoplastyka kolana, artroskopowe zabiegi operacyjne,
 • praca zespołu terapeutycznego – lekarze, rehabilitanci i fizjoterapeuci oraz pielęgniarki – zmierzająca do odtworzenia lub kompensacji funkcji utraconych w wyniku choroby tak, aby Pacjent mógł maksymalnie samodzielnie realizować swoje potrzeby życiowe, szeroko pojęta edukacja chorego i jego rodziny pozwalająca na prawidłowe funkcjonowanie w warunkach domowych.

Nasza kadra

Lekarze – specjaliści w zakresie ortopedii i traumatologii Lekarze – rezydenci
dr n. med. Paweł Kamiński dr hab. n. med. Przemysław Pękala
dr n. med. Paweł Zieliński lek. Dariusz Ceklarz
dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki lek. Michał Gołda
dr n. med. Rafał Nazimek lek. Paweł Latacz
dr n. med.  Paweł Radło lek. Katarzyna Mucha
lek.  Jarosław Ambroży lek. Michał Włodarczyk
lek. Wojciech Jurek lek. Daria Zwinczewska
dr n. med.  Adam Zawojski lek. Piotr Płatek
lek.  Paweł Kunicki lek. Błażej Dziurowicz
lek. Jacek Kula lek. Jakub Furtak
lek. Sylwester Śmiałek lek. Hubert Niesyn
dr n. med. Andrzej Smętkowski lek. Rafał Witkowski
lek. Wojciech Kula
lek. Piotr Kucharski

25 pielęgniarek w tym 13 specjalistek pielęgniarstwa i 5 z tytułem magistra

Kwalifikacja i przyjęcie Pacjenta na Oddział

 1. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Poradni Urazowo – Ortopedycznej lub skierowania wystawionego przez lekarza oddziału innego szpitala.
 2. Przyjęcia odbywają się zgodnie z zasadami określonymi przez Prezesa NFZ po wpisaniu w kolejkę oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne lub inne świadczenia z określoną przez lekarza kategorią „stabilny” lub „pilny”.
 3. Sekretarka medyczna / statystyk medyczny telefonicznie potwierdza zgodę na planowe przyjęcie Pacjenta do oddziału z trzy miesięcznym wyprzedzeniem, informując o konieczności konsultacji anestezjologicznej i ustalając jej termin.
 4. Pozytywny wynik konsultacji anestezjologicznej stanowi podstawę do ustalenia Pacjentowi konkretnego terminu przyjęcia na oddział.
 5. Ordynator oddziału / Lekarz Kierujący Oddziałem przekazuje sekretarce medycznej/statystykowi medycznemu najpóźniej tydzień przed terminem listę Pacjentów do przyjęcia.
 6. Podczas pobytu Pacjenci są rehabilitowani.
 7. Czas pobytu wynika z procesu leczenia i wynosi:
  • standardowo – około 3 dni kalendarzowych,
  • Pacjenci chorzy na cukrzycę – około 3 dni kalendarzowych
  • Pacjenci z hemofilią – do 15 dni kalendarzowych,
  • Pacjenci z wykonaną rewizją – min. 7 dni dni kalendarzowych,

Przybycie Chorego w wyznaczonym dniu

 1. Sekretarka medyczna / statystyk medyczny dokonuje rejestracji chorego do przyjęcia w programie komputerowym, zakłada teczkę dokumentacji medycznej, przygotowuje dokumenty do przyjęcia.
 2. Lekarz przyjmujący Pacjenta zbiera potrzebne dane dotyczące chorego i jego rodziny lub prawnego opiekuna w celu założenia Historii Choroby.
 3. Pacjent w obecności lekarza wyraża pisemną zgodę odnotowaną w Historii Choroby na przyjęcie na oddział, leczenie, zabieg operacyjny, wstępne badania diagnostyczne i działania terapeutyczne oraz wskazuje osoby upoważnione do informacji o jego stanie zdrowia i do uzyskania dokumentacji w przypadku jego śmierci.
 4. Pacjent przyjęty w celu przeprowadzenia zabiegu operacyjnego wyraża w obecności lekarza anestezjologa zgodę na rodzaj znieczulenia oraz przetoczenie krwi.
 5. Pielęgniarka dyżurna oddziału do którego został przyjęty Pacjent:
  • udaje się wraz z Pacjentem na salę chorych,
  • w razie konieczności pomaga w przebraniu się chorego,
  • wskazuje łóżko i w razie potrzeby pomaga w ułożeniu/przełożeniu chorego,
  • zabezpiecza leki osobiste pacjenta,
  • zabezpiecza szpitalną dokumentację medyczną.
 6. Pielęgniarka dyżurna oddziału zapoznaje Pacjenta, z:
  • topografią oddziału,
  • rozkładem dnia w oddziale,
  • przysługującymi mu prawami oraz obowiązkami zgodnie z procedurą,
 7. Pielęgniarka dyżurna oddziału informuje Pacjenta o:
  • możliwości skorzystania z depozytu rzeczy wartościowych,
  • możliwości sprawowania opieki przez rodzinę i osoby bliskie.

Pobyt Chorego w oddziale

 1. Pielęgniarka ustala proces pielęgnacji Pacjenta.
 2. Ordynator oddziału/ Lekarz Kierujący oddziałem wyznacza lekarza opiekującego się Pacjentem.
 3. Lekarz opiekujący się Pacjentem po przeprowadzeniu badaniu, planuje proces leczniczy.

Wypis z oddziału - ostatni dzień pobytu

 1. Lekarz po zakończeniu procesu leczenia podejmuje decyduje o wypisie z oddziału.
 2. Sekretarka medyczna / statystyk medyczny dokonuje rejestracji wypisu w programie komputerowym, wydaje dokumenty Pacjenta oraz archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z procedurami.

Przekazanie Pacjenta z innego szpitala

Odbywa się po uzgodnieniu przyjęcia między lekarzem oddziału szpitalnego a Lekarzem Kierującym Oddziałem lub upoważnionym przez niego lekarzem, zgodnie z określoną procedurą.

Przyjęcia Pacjentów w trybie przyśpieszonym

W razie nieplanowanego “wolnego łóżka” (np. nieprzybycie chorego do planowanego przyjęcia, przekazanie Pacjenta do innego szpitala, wcześniejszy wypis osoby hospitalizowanej) możliwe jest wcześniejsze telefoniczne wezwanie kolejnego, oczekującego w kolejce Pacjenta. Dotyczyć to może jedynie Pacjentów uprzednio zakwalifikowanych.