Świadczenia w zakresie leczenia bólu

Specjalista w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Waldemar Walicki

Podyplomowe studia doskonalące z medycyny bólu

Dodatkowy personel:

mgr Piotr Bucki – Fizjoterapeuta

mgr Magdalena Wróbel – Fizjoterapeuta

mgr Anna Starowicz – Filip – Psycholog

mgr Edyta Bojarska – Węgrzynowska – Psycholog

mgr Natalia Samek – Psycholog

Monika Janik – Pielęgniarka

Numery telefonów:

Rejestracja 12 42 87 302

Rejestracja odbywa się codziennie w godzinach od 7:30 do 15:05. Rejestrujemy Pacjentów zgłaszających się osobiście, przez osoby trzecie, lub telefonicznie. Istnieje również możliwość e-rejestracji. Zasady rejestracji internetowej określone zostały w regulaminie.

Wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty lub pierwszego kontaktu.

Każdorazowa wizyta w Poradni, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Godziny przyjęć lek. Waldemar Walicki:

Dzień tygodnia Czas pracy
Poniedziałek 10:00 – 15:00
Środa 12:00 – 19:35
Piątek 15:00 – 16:00

 

Godziny przyjęć lek. Rafał Morga:

Dzień tygodnia Czas pracy
Poniedziałek 15:05 – 17:35

 

Godziny przyjęć lek. Wojciech Pogoda:

    Dzień tygodnia
Czas pracy
wtorek 07:30 – 15:05

 

Godziny przyjęć lek. Bartosz Frączek:

Dzień tygodnia Czas pracy
Wtorek 15:00 – 19:00
Czwartek 08:00 – 13:00
Czwartek 14:00 – 17:00

 

Godziny przyjęć lek. Katarzyna Haładus:

    Dzień tygodnia
Czas pracy
wtorek 15:00 – 19:00

 

Harmonogram pracy fizjoterapeuty:

Dzień tygodnia Fizjoterapeuta Czas pracy Poradni
Poniedziałek Piotr Bucki 11:30 – 14:30
Wtorek Magdalena Wróbel 12:00 – 14:30
Środa Magdalena Wróbel 12:00 – 14:30

 

Harmonogram pracy psychologa:

Dzień tygodnia Psycholog Czas pracy Poradni
Wtorek Natalia Samek 13:00 – 14:40
Środa Natalia Samek 13:05 – 14:45
Środa Edyta Bojarska – Węgrzynowska 12:00 – 14:35
Czwartek Natalia Samek 11:20 – 12:58
Czwartek Natalia Samek 13:35 – 15:05

 

Harmonogram pracy pielęgniarki:

Dzień tygodnia Pielęgniarka Czas pracy Poradni
Środa Monika Janik 12:00 – 20:00

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO PORADNI:

Pacjent zgłaszający się do poradni powinien posiadać:

 • skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ,
 • dowód ubezpieczenia,
 • dowód tożsamości.
 1. W przypadku braku dokumentu ubezpieczeniowego koszty wizyty ponosi Pacjent.
 2. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, co oznacza że przyjmowani są tylko Pacjenci zarejestrowani na dany dzień.
 3. Liczba przyjmowanych Pacjentów ograniczona jest wysokością kontraktu z NFZ.
 4. Poszczególne poradnie działają w ustalonych harmonogramem godzinach, dostępnych na stronie internetowej www.kcr.pl a także wywieszone są w rejestracji.
 5. Wizyty można umówić osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w rejestracji poradni.
 6. Przy rejestracji otrzymujesz informację o terminie i planowanej godzinie przyjęcia. Czas 1 porady wynosi od 10-30 minut.
 7. Prosimy uprzejmie o zgłaszanie się na wizyty w wyznaczonym terminie i nie wcześniej niż 30 minut przed planowaną godziną. Zgłoszenia w innych godzinach nie przyspieszą przyjęcia a powodują niepotrzebny tłok na korytarzu.
 8. Spóźnienie się na wizytę oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się, ale o innej godzinie a nawet pod koniec dnia przyjęć.
 9. W dniu wizyty wejście do gabinetu lekarza następuje zgodnie z kolejnością i po wywołaniu Pacjenta przez lekarza. Lekarz musi mieć czas na uzupełnienie dokumentacji medycznej.
 10. Po zakończeniu wizyty, jeżeli wymaga tego dalszy proces leczenia ustal termin wizyty w rejestracji.
 11. Odwołanie lub nie stawienie się w wyznaczonym dniu na wizytę wymaga ponownej rejestracji i ustalenia nowego terminu.
 12. Pacjenci zgłaszający się bez wcześniejszej rejestracji nie będą przyjmowani.