Dla obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy MOGĄ KORZYSTAĆ Z POMOCY MEDYCZNEJ UDZIELANEJ W KAŻDEJ PLACÓWCE MEDYCZNEJ NA TERENIE RP.

Poniżej zamieszczamy dodatkowe informacje dla obywateli Ukrainy:

Wzór zaświadczenie potwierdzające tożsamość obywateli Ukrainy – Konsulat Generalny Ukrainy

Ulotki  informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy dotyczące podstawowych wiadomości o punktach recepcyjnych, opiece medycznej, a także o możliwości poszukiwania pracy, edukacji dla dzieci oraz legalizacji pobytu wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji. Materiały w 4 wersjach językowych – ukraińskiej, rosyjskiej, angielskiej i polskiej, dostępne są na stronie internetowej www.prezydent.pl oraz poniżej:

Ulotka Informacyjna PL

Ulotka Informacyjna EN

Ulotka Informacyjna UA

Ulotka Informacyjna RU

Informacje dt HIV i AIDS UKR

Informacje dt HIV i AIDS POL

 

Gruźlica Ulotka Dla Uchodźców UA

Gruźlica Ulotka Dla Uchodźców PL (003)

Ulotka Covid-19 PL (003)

Ulotka Covid-19 UA

Ulotka WZW salmonella PL

Ulotka WZW salmonella UA

Ulotka polio PL

Ulotka polio UA

Ulotka odra PL

Ulotka odra UA

Ulotka krztusiec PL

Ulotka krztusiec UA