Kierownik Apteki
mgr farm. Iwona Gadocha
.
.
.
Farmaceuci
mgr farm. Aleksandra Ziemiańska
mgr farm. Katarzyna Wyczółkowska

Numery telefonów:

Apteka 12 42 87 367

Apteka szpitalna Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. prof. Bogusława Frańczuka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, która świadczy tzw. usługi farmaceutyczne na rzecz pacjentów przebywających w jednostkach organizacyjnych naszego SPZOZ uprawnionych do całodobowej, lub całodziennej opieki.

Głównym zadaniem jest wydawanie produktów leczniczych i materiałów medycznych, oraz sporządzanie leków recepturowych lub aptecznych.
Apteka zajmuje się również organizowaniem zaopatrzenia szpitala poprzez zakup wyżej wymienionych produktów i materiałów, udział w przygotowywaniu przetargów na dostawy, realizację zawieranych umów oraz prowadzenie stosownej dokumentacji księgowej.
Do zadań apteki należy także udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków, w badaniach klinicznych, pozyskiwanie darów produktów leczniczych lub materiałów medycznych od firm, hurtowni farmaceutycznych.
Ważne jest również uczestnictwo w racjonalizacji farmakoterapii, oraz gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, ustalanie stosownych procedur, także w ramach uzyskiwanych certyfikatów ISO lub akredytacji itp.
Inną funkcją apteki jest też udzielanie informacji zgodnie z posiadaną wiedzą fachową na temat posiadanych produktów leczniczych lub materiałów medycznych, pojawiających się na rynku nowości, stałe kształcenie poprzez udział w kursach specjalistycznych.
Personel apteki stanowi dwóch magistrów farmacji w tym jeden z pierwszym stopniem specjalizacji z farmacji aptecznej, oraz starszy technik farmacji.