Świadczenia w zakresie rehabilitacji dziennej

Kierownik Działu Rehabilitacji Ambulatoryjnej

lek. Andrzej Kwaskowski

Numery telefonów:

Rejestracja (budynek nr 3) 12 42 87 360
Rejestracja (budynek nr 5) 12 42 87 303
Rejestracja (budynek nr 7) 12 42 87 398

 

Rejestracja odbywa się codziennie w godzinach od 7:00 do 18:00.

Rejestrujemy Pacjentów zgłaszających się osobiście lub przez osoby trzecie.

Godziny przyjęć lekarzy

lek. med. Elżbieta Putowska

Oddział Rehabilitacji Dziennej I (budynek 3)

Czwartek 07:00 – 13:00

Oddział Rehabilitacji Dziennej II (budynek 5)

Czwartek 13:00 – 15:00

Oddział Rehabilitacji Dziennej III (budynek 7)

Czwartek 15:00 – 18:00

 

lek. med. Urszula Stanik

Oddział Rehabilitacji Dziennej I (budynek 3)

Wtorek 15:00 – 20:00
Piątek 08:30 – 09:00

Oddział Rehabilitacji Dziennej II (budynek 5)

Wtorek 07:00 – 08:00
09:00 – 15:00
Środa 16:00 – 20:00
Piątek 07:00 – 08:30
Sobota 07:00 – 13:00

Oddział Rehabilitacji Dziennej III (budynek 7)

Wtorek 08:00 – 09:00
Piątek 10:00 – 16:00

 

lek. med. Andrzej Kwaskowski

Oddział Rehabilitacji Dziennej I (budynek 3)

Poniedziałek 07:00 – 14:00
18:00 – 20:00
Piątek 08:00 – 10:00
Sobota 13:00 – 14:00

Oddział Rehabilitacji Dziennej II (budynek 5)

Poniedziałek 14:30 – 18:00
Czwartek 12:00 – 17:00
Piątek 14:00 – 15:00
Sobota 07:00 – 13:00

Oddział Rehabilitacji Dziennej III (budynek 7)

Poniedziałek 14:00 – 14:30
Wtorek 08:00 – 12:55
Czwartek 08:00 – 12:00

Gabinety Rehabilitacyjne mieszczą się przy al. Modrzewiowej 22 w budynkach nr 3 i nr 5.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w Gabinetach Rehabilitacyjnych przysługuje Pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a Pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. W jej skład wchodzą co najmniej 2 porady lekarskie, ćwiczenia, zabiegi. Zabiegi obejmują kompleksową fizjoterapię narządu ruchu szczególnie ze wskazań ortopedycznych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.
Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni przez 5 dni w tygodniu (z wyjątkiem sobót i niedziel), średnio po 5 zabiegów dziennie. Zajęcia odbywają się w godzinach przed lub popołudniowych. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego pobyt może zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą Dyrektora Małopolskiego Oddziału NFZ.
Podstawą przyjęcia Pacjenta na rehabilitację w warunkach ośrodka dziennego jest skierowanie wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności:

 • lekarzy oddziału:

urazowo – ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, chorób wewnętrznych, reumatologicznego, onkologicznego, ginekologicznego, rehabilitacyjnego, neurologicznego,

 • lekarzy poradni:

rehabilitacyjnej, urazowo – ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej

 • lekarza POZ:

w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych, kwalifikacji dokonuje lekarz po badaniu Pacjenta, który powinien przywieźć komplet aktualnych badań potwierdzających rozpoznanie.

Na skierowaniu musi być czytelna pieczątka nagłówkowa jednostki kierującej z aktualnym numerem umowy z NFZ, numerem REGON oraz numerem kodu resortowego i czytelna pieczątka lekarza wystawiającego skierowanie.

W dniu zgłoszenia się na badanie lekarskie Pacjent powinien posiadać:

dowód osobisty,
aktualne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne (ważność 1 miesiąc),
wypisy ze szpitala (karty informacyjne), aktualne wyniki badań.

Lekarz sprawdza prawidłowość skierowania, kwalifikuje Pacjenta do przyjęcia na podstawie analizy całości wymaganej dokumentacji i wyznacza termin przyjęcia.
Adnotacja lekarza kwalifikującego na “skierowaniu” zawiera informacje:

Pacjent został zakwalifikowany oraz kategorię Pacjenta „stabilny” lub „pilny”, w jakim przybliżonym terminie Pacjent powinien zostać przyjęty np. “w kolejności zgłoszeń” lub “najbliższym wolnym terminie”,
Pacjent nie kwalifikuje się do leczenia w systemie rehabilitacji dziennej trwale lub czasowo (podanie potrzebnych do uzupełnienia informacji zdrowotnych), ewentualne sugestie, w jakiej placówce powinna być kontynuowana rehabilitacja. W razie odmowy przyjęcia – Pacjent otrzymuje od lekarza ustną informację, na żądanie informację pisemną z krótkim uzasadnieniem.

Sekretarka medyczna wpisuje Pacjenta do kolejki.
W wyznaczonym do przyjęcia dniu Pacjent zgłasza się do sekretariatu, gdzie po sprawdzeniu dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne, zostaje wpisany do systemu.

Lekarz przeprowadza badanie, zleca w razie konieczności wykonanie dodatkowych badań (EKG, pomiar ciśnienia itp.) oraz decyduje o rodzaju zabiegów.
Lekarz odbiera od Pacjenta stosowne oświadczenia.

W pierwszym dniu pobytu Pacjent powinien posiadać dokumenty wymienione w punkcie 4 oraz dodatkowo:

wygodny strój sportowy np. dres,
obuwie sportowe,
indywidualny sprzęt ortopedyczny, o ile go posiada,
ręcznik.

Pacjent w pierwszym dniu zgłasza się do rejestracji, gdzie zostaje zapoznany z grafikiem zabiegów oraz z topografią gabinetów.
Pacjent potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

W ostatnim dniu Pacjent podlega badaniom lekarskim oraz otrzymuje od lekarza kartę wypisową.

 

Opiekę nad Pacjentami sprawuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra medyczna, której zadaniem jest służyć radą, pomocą i opieką w trakcie zabiegów. Zatrudnionych jest 21 magistrów fizjoterapii, 2 techników fizjoterapii, 4 masażystów oraz 1 pielęgniarka. Gabinety Rehabilitacyjne stanowią ważna część Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. prof. Bogusława Frańczuka, świadcząc usługi na wysokim poziomie. Placówka specjalistyczna oferuje szeroki zakres usług, jest wyposażona w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, bez barier architektonicznych z dużymi przestronnymi i klimatyzowanymi pomieszczeniami.

KINEZYTERAPIA:

 • Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, czynne wolne, samowspomagane, w odciążeniu, ogólnousprawniające na przyrządach (rower, steper, orbitek, wioślarz, atlas).
 • Ćwiczenia indywidualne z wykorzystaniem technik specjalnych takich jak: Terapia Manualna,  Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą  McKenziego, metoda PNF, metoda NDT Bobath, mobilizacje połączone z ruchem wg Mulligana, plastrowanie dynamiczne Kinesiology Taping,  terapia powięziowa FDM.

MASAŻ LECZNICZY:

 • Klasyczny – to najpopularniejszy masaż, który w zależności od formy – intensywności może być leczniczy, relaksacyjny, pobudzający. Do masażu klasycznego należą zabiegi, które mają na celu poprawienie psychofizycznego stanu Pacjenta, znajdują one zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu wielu chorób z dziedziny ortopedii, neurologii, pediatrii, ginekologii oraz chorób internistycznych.
 • Limfatyczny – jego celem jest rozprowadzenie limfy w organizmie. Przeciwdziała powstaniu obrzęków czy celulitu lub prowadzi do zmniejszenia już istniejących.
 • Segmentarny – wpływa korzystnie na stan czynnościowy odpowiednich części ciała. Polega na pobudzaniu zakończeń nerwowych związanych z określonym narządem.

FIZYKOTERAPIA / ELEKTROTERAPIA:

 • Elektroterapia: prądy Bernarda, TENS, Traberta, prądy HV, elektrodiagnostyka, elektrostymulacja, prądy Kotza, galwanizacja, tonoliza, prądy diadynamiczna, jonoforeza. Zabiegi mające na celu działania przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciw obrzękowe, rozluźniające, zapobiegające zanikom mięśniowym, poprawiające ukrwienie i odżywianie tkanek
 • DKF – diatermia krótkofalowa: Główne wskazania to leczenie bólu, przykurcze mięśniowe oraz stany zapalne.

MAGNETOTERAPIA:

 • Działanie pola magnetycznego w schorzeniach narządu ruchu, chorobach reumatycznych – wpływa na uzyskanie efektu przeciw bólowego, przeciwzapalnego, szybszego zrostu kości po złamaniach.

LASEROTERAPIA:

 • Wykorzystanie wiązki promienia laserowego w leczeniu zespołów bólowych, chorób zwyrodnieniowych i reumatycznych stawów, przyspieszenie zrostów kostnych oraz w leczeniu zmian skórnych.

ULTRADŹWIĘKI:

 • Leczenie zespołów bólowych, urazów i zmian zwyrodnieniowych.

KRIOTERAPIA:

 • Zastosowanie niskiej temperatury (ciekły azot) do uzyskania efektu przeciwbólowego, rozluźniającego mięśnie, podnosi efektywność ćwiczeń leczniczych. Ma szczególne zastosowanie u Pacjentów z chorobami reumatologicznymi, zwyrodnieniowymi oraz po urazach.

HYDROTERAPIA:

 • Masaż wirowy kończyn górnych i dolnych. To metoda leczenia bodźcowego, polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody o różnych temperaturach i ciśnieniu. Wpływa korzystnie na układ krążenia i układ nerwowy. Działa odprężająco na chorego i rozluźniająco na mięśnie.
 • Kąpiel czterokomorowa – powoduje ona zwiększenie lub zmniejszenie pobudliwości ośrodkowego układu nerwowego. Osiąga się zmniejszenie ciśnienia krwi lub podniesienie w zależności od kierunku przepływu prądu oraz wskazuje działanie przeciwbólowe.