Program terapeutyczny 65+ - informacja dla Pacjentów

Ważna informacja!

W okresie, kiedy Pacjent przebywa na leczeniu w naszym szpitalu nie może korzystać ze świadczeń medycznych udzielanych przez inne jednostki ochrony zdrowia (np. stomatolog, wizyty u innych specjalistów, badania diagnostyczne Tomograf, Rezonans USG i inne).
W przypadku zbiegu terminu wizyty z pobytem w szpitalu należy dokonać zmiany terminu w tamtejszej placówce ochrony zdrowia (stomatolog, poradnia specjalistyczna, badanie diagnostyczne itp.).

Zgodnie z art.35 „Świadczeniobiorcy przyjętemu do szpitala lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatnie leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonywania świadczenia.”

Należy to rozumieć w ten sposób: pacjent przyjęty do szpitala, mający inne schorzenia wymagające podawania leków, np. cukrzyca, choroby serca może mieć swój preparat który stosuje w tym schorzeniu przewlekle.
Słowem – kluczem jest tu sformułowanie „może mieć”, a nie „ma mieć”, jeśli ma ze sobą swój lek, może go stosować pod warunkiem że:

– jest rozpisany w karcie zleceń z dopiskiem – „lek pacjenta”. Lekarz prowadzący chorego ma wtedy wiedzę o stosowaniu innych leków, obok tych które sam zleca.
– jest przechowywany w miejscu właściwym do przechowywania leków, nie jest to z pewnością szafka przy łóżku pacjenta.
– jest opisany co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta, oraz nazwą oddziału.
– jest podawany pacjentowi przez pielęgniarkę.