Lekarz Kierujący Oddziałem

dr n. med. Krzysztof Czernicki

specjalista II st. w zakresie rehabilitacji medycznej

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Dorota Gałązka

specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Numery telefonów

Sekretariat 12 42 87 338
Lekarz Kierujący Oddziałem 12 42 87 342
Pielęgniarka Oddziałowa 12 42 87 349
Dyżurka lekarska 12 42 87 344
Dyżurka pielęgniarska 12 42 87 341
Fizjoterapia 12 42 87 337

Działający na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. prof. Bogusława Frańczuka Oddział Rehabilitacji z Pododdziałami: Rehabilitacji Dziennej i Rehabilitacji Neurologicznej prowadzi leczenie chorych ze schorzeniami ortopedycznymi, reumatologicznymi ale również zajmuje się Pacjentami we wczesnym okresie po epizodach uszkodzenia Centralnego Systemu Nerwowego i leczeniem skutków uszkodzeń układu nerwowego. W przestronnych i nowocześnie urządzonych salach gimnastycznych i gabinetach zabiegowych zespół terapeutyczny prowadzi wysokospecjalistyczne procedury lecznicze oparte o najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu rehabilitacji.

Nasza kadra

 • Dr n. med. Krzysztof Czernicki – specjalista rehabilitacji medycznej
 • Lek. med. Bożena Lebiest – specjalista rehabilitacji medycznej
 • Lek. med. Iwona Szybiak-Samsel – specjalista neurologii, specjalista z rehabilitacji medycznej
 • Lek. med. Anna Orządała – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog, specjalista z balneologii i medycyny fizykalnej
 • Dr n. med. Elżbieta Popielarska – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog, w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej

 

17 specjalistek pielęgniarstwa w tym 13 z tytułem magistra
Psychologowie, fizjoterapeuci, masażyści, logopedzi, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni, dietetyk

W ramach rehabilitacji stacjonarnej Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Im. prof. Bogusława Frańczuka zapewnia całodobowy pobyt na 42 – łóżkowym oddziale szpitalnym wraz z wyżywieniem, opieką lekarską i pielęgniarską. Oddział stacjonarny bazuje na łóżkach w pokojach jedno, dwu-, i trzyosobowych, wyposażonych w pełne węzły sanitarne (WC i łazienki) dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Procedura kwalifikacji i przyjęcia na oddział rehabilitacji

Świadczenia przeznaczone są dla Pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Zakres rehabilitacji obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu. Świadczenia są skierowane w szczególności do Pacjentów po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować Pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych Pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 1. Pacjent dostarcza oryginał skierowania – osobiście, przez osoby trzecie – do sekretariatu Oddziału lub listownie na adres Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. Bogusława Frańczuka.
 2. Sekretarka medyczna/statystyk medyczny sprawdza skierowanie pod względem formalnym i przekazuje je Lekarzowi Kierującemu Oddziałem.
 3. Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz przez niego wyznaczony przeprowadza kwalifikacje do przyjęcia na podstawie całości wymaganej dokumentacji.
 4. Adnotacja lekarza kwalifikującego na “skierowaniu” zawiera informacje:
  • Pacjent został zakwalifikowany oraz kategorię Pacjenta „stabilny” lub „pilny”
  • w jakim przybliżonym terminie Pacjent powinien zostać przyjęty “w kolejności zgłoszeń” lub “najbliższym wolnym terminie”,
 5. Pacjent nie kwalifikuje się do leczenia w oddziale trwale lub czasowo (podanie potrzebnych do uzupełnienia informacji zdrowotnych), ewentualne sugestie, w jakiej placówce powinna być kontynuowana rehabilitacja.
  • w razie odmowy przyjęcia – Pacjent otrzymuje od lekarza ustną informację, na żądanie informację pisemną z krótkim uzasadnieniem.
  • Sekretarka/statystyk medyczny wpisuje zakwalifikowanego Pacjenta na listę osób oczekujących oraz informuje Pacjenta pisemnie o planowanym terminie przyjęcia na obowiązującym druku informacji.
  • W przypadku niekompletnej dokumentacji – sekretarka/statystyk medyczny na wniosek lekarza przekazuje Pacjentowi pisemną informację, o dokumentach, które należy dostarczyć. Po uzupełnieniu dokumentacji następuje ponowna kwalifikacja Pacjenta.
 6. W wypadku niemożności dokonania kwalifikacji na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz przez niego upoważniony wzywa Pacjenta w ustalonym z nim terminie, celem dokonania bezpośredniej kwalifikacji.
  • W dniu zgłoszenia się do przyjęcia, lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu Pacjenta.

Terapia

Zapraszamy do zapoznania się z opisem terapii stosowanych na naszym oddziale. W procesie rehabilitacji ważne jest indywidualne podejście do potrzeb każdego Pacjenta, precyzyjne, kompleksowe oraz wielokierunkowe działanie. Dbając o to by jakość świadczonych przez nas usług byłą na jak najwyższym poziomie, spełniamy te założenia zapewniając naszym Pacjentom szeroki wachlarz metod postępowania terapeutycznego.

Kinezyterapia

Kinezyterapia stanowi podstawę postępowania usprawniającego, jej istotą jest wykorzystanie ruchu jako środka leczniczego. Stosując odpowiednie metody kinezyterapeutyczne można wpływać na struktury i funkcje organizmu w celu: eliminacji dolegliwości bólowych, przywrócenia jak największej sprawności lub gdy jest to konieczne wykształcenia mechanizmów i strategii kompensacyjnych.

Dbając o wysoki poziom świadczonych usług i mając na uwadze skuteczność postępowania, do standardowych procedur wykorzystywanych w codziennej pracy z Pacjentami, zostały wdrożone metody powszechnie uznane i szanowane na świecie takie jak:

 • PNF
 • NDT- Bobath
 • McKenzie
 • N.A.P
 • Terapia Manualna ( Szkoła Niemiecka OMT, Mulligan)

Fizykoterapia

Jest formą leczenia, w której oddziałuje się na organizm wykorzystując bodźce fizykalne takie jak: prąd elektryczny, ciepło, zimno, światło, ultradźwięki, pola magnetyczne, wodę w postaci natrysków i kąpieli. Fizykoterapię można stosować jako podstawową formę leczenia lub leczenie uzupełniające.

Działająca w ramach naszego oddziału pracownia fizjoterapii oferuje całą gamę zabiegów z zakresu:

 • Hydroterapii
 • Elektroterapii
 • Terapii ultradźwiękowej
 • Laseroterapii
 • Magnetoterapii
 • Krioterapii miejscowej
 • Ciepłolecznictwa
 • Masażu klasycznego, limfatycznego, segmentarnego

Terapia zajęciowa

Pracownia terapii zajęciowej to miejsce, w którym nasi Pacjenci mogą w swobodnej atmosferze kontynuować rehabilitację. Podczas zorganizowanych tam zajęć Pacjenci wykonują zadania fizyczne lub umysłowe w celu przywrócenia sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej.

Terapia zajęciowa jest częścią procesu rehabilitacji i formą metodycznego oddziaływania na chorego, jest również formą rozrywki, spotkaniem z innymi Pacjentami, swoistą grupą wsparcia.

Podstawą skuteczności oddziaływań jest relacja między terapeutą i Pacjentem, polegająca na wzajemnej akceptacji. Pacjent musi mieć poczucie bezpieczeństwa, swobody, możliwość wyboru aktywności oraz szansę na osiągnięcie sukcesu – czy to w postaci wytworu, czy poprawy funkcjonowania. Istotne, by Pacjent akceptował cel terapii, a zastosowane metody i techniki były dostosowane do jego możliwości potrzeb i zainteresowań.

Niewątpliwą zaletą zajęć w ramach terapii zajęciowej jest skierowanie uwagi na ciekawe zadanie, dzięki temu Pacjent może ćwiczyć podczas pracy różne rodzaje ruchu bez poczucia zmęczenia i znużenia.

Podstawowe metody pracy:

 • Arteterapia (malarstwo, rysunek),
 • ergoterapia (haft, wytwory z papieru, masy solnej, robótki na drutach i szydełkowe),
 • socjoterapia (m.in. trening umiejętności społecznych).
 • Kinezjologia edukacyjna.
 • Trening pamięci i koncentracji.
 • Trening twórczości (E.Nęcka).

Usprawnianie małej motoryki przez stymulację dotykową oraz ćwiczenie precyzyjnych ruchów dłoni i palców oraz ćwiczenia z lustrem.

Psycholog i Logopeda

Pomoc psychologiczna i logopedyczna w niektórych przypadkach jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesu usprawniania. Naszym Pacjentom zapewniamy opiekę doświadczonych specjalistów wyżej wymienionych dziedzin.

Początkiem roku 2017 Oddział został doposażony w następujące, specjalistyczne urządzenia:

Bieżnia antygrawitacyjna

Bieżnia antygrawitacyjna przeznaczona jest dla osób, które wracają do zdrowia po kontuzji, zabiegu chirurgicznym lub chcą poprawić swoją sylwetkę. Rewolucyjność tego urządzenia polega na przeciwdziałaniu grawitacji i bardzo skutecznym poprawianiu sprawności. Zmieniając poziom odciążenia na bieżnia antygrawitacyjna można ćwiczyć w warunkach masy ciała zmniejszonej nawet o 80%. Bieżnia antygrawitacyjna działa w oparciu o najbardziej zaawansowaną technologię, która polega na wykorzystaniu metody „odciążenia” kończyn dolnych.

Bieżnia antygrawitacyjna ma zastosowanie w:

 • walce z otyłością
 • zmniejszaniu obciążeń treningowych i rozwijaniu kondycji fizycznej
 • kontuzji zawodnika, który chce zachować największą możliwą sprawność sportową w okresie rekonwalescencji
 • osłabionej koordynacji mięśniowo-ruchowej i osłabionych stawach
 • modelowaniu sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej
 • rehabilitacji po operacji kończyn dolnych (biodra, kolana, kostki lub stopy)
 • treningu osób z urazem kończyn dolnych
 • treningu chodu pacjentów neurologicznych
 • utrzymywaniu i rozwoju sprawności fizycznej u starszych pacjentów

Aparat do trakcji kręgosłupa

Aparat służący do wykonywania ciągłej, impulsowej lub zharmonizowanej trakcji części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa. Stół jest specjalnie zaprojektowane do trakcji części szyjnej i lędźwiowej kręgosłupa. Może być także stosowane do przeprowadzania innych badań i zabiegów. Ruchoma część stołu umożliwia przeprowadzenie terapii bez tarcia, co pozwala na maksymalne rozluźnienie mięśni, ogranicza nieprzyjemne doznania i ułatwia osiągnięcie postępów. Regularne rozciąganie pomaga w odzyskaniu swobody ruchów ciała, zapobiega ponownemu wystąpieniu dolegliwości oraz utrzymuje sprawność twojego kręgosłupa i pleców.

Szyna do ćwiczeń ruchów biernych CPM

Urządzenie CPMotion wykonuje powtarzalny ruch stawu w sposób ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchu. Terapia gwarantuje bezpieczne ćwiczenia w trakcie całej fazy regeneracji tkanki poprzez zapewnienie biernego ruchu, tym samym redukując ból pooperacyjny i minimalizując powstanie stanu zapalnego.

Wskazania:

 • alloplastyka stawu kolanowego
 • zabiegi artrolizy
 • złamania śródstawowe w obrębie stawu kolanowego
 • chirurgia stawu biodrowego
 • chirurgia artroskopowa stawu kolanowego
 • rekonstrukcje więzadeł
 • oparzenia

Korzyści:

 • szyna cpm spowalnia proces zmniejszana się zakresu ruchomości w stawie
 • zapobiega usztywnieniu stawu
 • umożliwia szybkie przywracanie zakresu ruchu po operacji
 • zapobiega zwyrodnieniu powierzchni stawowych
 • redukuje ból i obrzęki

szyna cpm pobudza proces regeneracji chrząstki stawowej

 • skraca czas hospitalizacji
 • zmniejsza potrzebę stosowania środków przeciwbólowych
 • umożliwia wprowadzenie ciągłych ruchów biernych we wczesnej fazie rehabilitacji po zabiegach operacyjnych
 • odczyt osiągniętego zakresu ruchomości na wyświetlaczu pilota motywuje do dalszej pracy
 • zapewnia utrzymanie pozycji zapobiegającej skróceniom mięśni i umożliwiającej wypoczynek

Interaktywny system terapii ręki

Interaktywny system terapii ręki – to nowoczesne i inteligentne rozwiązanie w procesie fizjoterapii pacjentów z dysfunkcjami kończyny górnej wynikającej ze schorzeń neurologicznych oraz ortopedycznych. Zadaniem jego jest wykorzystanie umiejętności mózgu do neuroplastyczności, dzięki czemu funkcje ręki stopniowo są przywracane. Inteligentny i interaktywny proces rehabilitacyjny za pomocą tego systemu umożliwia skuteczną terapię ręki w oparciu o diagnostykę oraz monitorowanie postępów.

Inteligentna rękawica terapeutyczna:

 • ocenia zakresy ruchomości czynnej oraz biernej
 • umożliwia ćwiczenia w formie przyjaznych gier
 • przedstawia wyniki terapii w formie raportów

EMG

EMG – doskonałe narzędzie dla prostej i szybkiej oceny w warunkach klinicznych z gotowymi wzorami badań dla m.in. obręczy barkowej, miednicy, stawów: kolanowego, kręgosłupa umożliwiający między innymi:

 • trening z wykorzystaniem zastępczej informacji zwrotnej „biofeedback“,
 • synchronizacja z obrazem video,
 • przetwarzanie sygnału w czasie rzeczywistym,
 • automatyczne generowanie raportów klinicznych,
 • kompleksowa ocena dowolnego ruchu a w tym: EMG, zakresu ruchu, ustawienia segmentu ciała w przestrzeni, siły mięśniowej, czynności ruchowej (np. skok, chód i inne),
 • archiwizacja danych i możliwość eksportu do analizy statystycznej.

Oprócz standardowej rejestracji sygnału EMG, również możliwości oceny m.in.:

 • symetrii aktywności po stronie chorej i zdrowej,
 • koordynacji pracy grup agonistów i antagonistów dla ruchów prostych i złożonych,
 • normalizacji sygnału EMG np. w trakcie cyklu chodu lub dla innych powtarzalnych czynności ruchowych,
 • współczynników zmęczenia podczas czynności ruchowych,
 • timingu aktywizacji pracy określonych grup mięśniowych,

Fala uderzeniowa - świadczenia bez finansowania przez NFZ

Terapia falami uderzeniowymi jest nieinwazyjnym nowoczesnym rozwiązaniem do eliminowania przewlekłego bólu występującego w układzie mięśniowo − szkieletowym. Ma swoje zastosowanie w fizjoterapii, ortopedii i medycynie sportowej. W przewlekłych schorzeniach mięśni oraz ścięgien, takich jak: zespół bolesnego barku, łokieć tenisisty/golfisty, bóle kręgosłupa, ból ścięgna Achillesa, zapalenia ścięgien, punkty spustowe i inne.

Szybka ulga w bólu

 • Nowoczesne, nieinwazyjne rozwiązanie do eliminacji przewlekłego bólu występującego w układzie mięśniowo-szkieletowym,
 • Wystarczy 3-5 zabiegów z kilkudniowymi przerwami,
 • Sesja terapeutyczna zajmuje tylko około 10 minut.

Główne obszary zastosowań

 • Ortopedia
 • Rehabilitacja
 • Medycyna sportowa

KOSZT 1 ZABIEGU – 80 zł.
PAKIET 3 ZABIEGÓW – 210 zł.
PAKIET 5 ZABIEGÓW – 320 zł.

Basen