Lekarz Kierujący Oddziałem

lek. med. Joanna Gruszka

specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej
specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Małgorzata Stankiewicz

specjalista pielęgniarstwa internistycznego

Numery telefonów

Sekretariat 12 42 87 314
Lekarz Kierujący Oddziałem 12 42 87 321
Pielęgniarka Oddziałowa 12 42 87 327
Dyżurka lekarska 12 42 87 322
Dyżurka pielęgniarska 12 42 87 313
Rejestracja Fizjoterapia 12 42 87 398

Działający na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Stacjonarnej to pierwszy w Województwie Małopolskim oddział rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana jest rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym.

Zakres świadczonych usług w Oddziale obejmuje w szczególności rehabilitację stanowiącą element modelu koordynowanej i kompleksowej opieki nad pacjentem po endoprotezoplastyce stawów.

Zapewnienie kompleksowej opieki nad chorym umożliwia szybszy powrót chorego do sprawności oraz zapobiegnie jego wykluczeniu i umożliwia szybszą aktywność zawodową czy społeczną (osoby sprawujące faktyczną opiekę nad chorym mogą w krótszym czasie powrócić do aktywności zawodowej i społecznej), poprawa komfortu życia pacjentów, uwalnia ich od bólu, poprawia samodzielność i umożliwia uniezależnienie się od wsparcia osób trzecich.

W skład naszego zespołu wchodzą lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji medycznej oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, fizjoterapeuci, pielęgniarki, logopeda, psycholog oraz terapeuta zajęciowy. Pacjenci Oddziału maja zagwarantowany dostęp do konsultacji specjalistów z innych dziedzin.

W przestronnych i nowocześnie urządzonych salach gimnastycznych i gabinetach zabiegowych zespół terapeutyczny prowadzi wysokospecjalistyczne procedury lecznicze oparte o najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu rehabilitacji.

Oddział dysponuje 36 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych, które przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nasza kadra

 •   lek. Kinga Kobylas – specjalista rehabilitacji medycznej

 

14 pielęgniarek
psychologowie, fizjoterapeuci, masażyści, logopedzi, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni, dietetyk

W ramach rehabilitacji stacjonarnej zapewnione jest  wyżywienie, opieka lekarska i pielęgniarska. Oddział stacjonarny bazuje na łóżkach w pokojach jedno, dwu-, i trzyosobowych, wyposażonych w pełne węzły sanitarne (WC i łazienki) dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Procedura kwalifikacji i przyjęcia na oddział rehabilitacji

Świadczenia przeznaczone są dla Pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Zakres rehabilitacji obejmuje kompleksową fizjoterapię narządu ruchu. Świadczenia są skierowane w szczególności do Pacjentów po:

 • zabiegach endoprotezoplastyki stawów,
 • urazach,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować Pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych Pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji wynosi od 3 do 6 tygodni. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego może on zostać przedłużony. Decyzje podejmuje lekarz prowadzący rehabilitację. Rehabilitacja może zostać przedłużona za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

 1. Pacjent dostarcza oryginał skierowania – osobiście, przez osoby trzecie – do sekretariatu Oddziału lub listownie na adres Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. Bogusława Frańczuka.
 2. Sekretarka medyczna/statystyk medyczny sprawdza skierowanie pod względem formalnym i przekazuje je Lekarzowi Kierującemu Oddziałem.
 3. Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz przez niego wyznaczony przeprowadza kwalifikacje do przyjęcia na podstawie całości wymaganej dokumentacji.
 4. Adnotacja lekarza kwalifikującego na “skierowaniu” zawiera informacje:
  • Pacjent został zakwalifikowany oraz kategorię Pacjenta „stabilny” lub „pilny”
  • w jakim przybliżonym terminie Pacjent powinien zostać przyjęty “w kolejności zgłoszeń” lub “najbliższym wolnym terminie”,
 5. Pacjent nie kwalifikuje się do leczenia w oddziale trwale lub czasowo (podanie potrzebnych do uzupełnienia informacji zdrowotnych), ewentualne sugestie, w jakiej placówce powinna być kontynuowana rehabilitacja.
  • w razie odmowy przyjęcia – Pacjent otrzymuje od lekarza ustną informację, na żądanie informację pisemną z krótkim uzasadnieniem.
  • Sekretarka/statystyk medyczny wpisuje zakwalifikowanego Pacjenta na listę osób oczekujących oraz informuje Pacjenta pisemnie o planowanym terminie przyjęcia na obowiązującym druku informacji.
  • W przypadku niekompletnej dokumentacji – sekretarka/statystyk medyczny na wniosek lekarza przekazuje Pacjentowi pisemną informację, o dokumentach, które należy dostarczyć. Po uzupełnieniu dokumentacji następuje ponowna kwalifikacja Pacjenta.
 6. W wypadku niemożności dokonania kwalifikacji na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej Lekarz Kierujący Oddziałem lub lekarz przez niego upoważniony wzywa Pacjenta w ustalonym z nim terminie, celem dokonania bezpośredniej kwalifikacji.
  • W dniu zgłoszenia się do przyjęcia, lekarz po przeprowadzeniu badania ostatecznie decyduje o przyjęciu Pacjenta.

Terapia

W procesie rehabilitacji ważne jest indywidualne podejście do potrzeb każdego Pacjenta, precyzyjne, kompleksowe oraz wielokierunkowe działanie. Dbając o to by jakość świadczonych przez nas usług byłą na jak najwyższym poziomie, spełniamy te założenia zapewniając naszym Pacjentom szeroki wachlarz metod postępowania terapeutycznego.