Numery telefonów:

Pracownia 12 42 87 317

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 – 15:05
Wtorek 07:30 – 18:00
Środa 07:30 – 15:05
Czwartek 07:30 – 18:00
Piątek 07:30 – 15:05

INFORMATOR RTG – ULOTKA DO POBRANIA

 

Pracownia RTG zlokalizowana jest w budynku nr 2A Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Im. prof. Bogusława Frańczuka. Badania wykonywane są wysokiej klasy aparatem rtg Del Medical EV – 650, obrazowanie wykorzystuje technikę cyfrowej radiografii pośredniej, Wynik badania dostępny jest natychmiast dla lekarza kierującego w formie cyfrowej. Możliwe jest nagranie badania dla Pacjenta bezpłatnie na płycie CD lub odpłatnie w postaci wydruku laserowego. Opisy badań wykonywane są metoda teleradiologii przez EnelMed w Warszawie i dostępne są w postaci uwierzytelnionych wydruków w dniu następnym po wykonaniu badania. W Pracowni wykonywane są w szerokim zakresie badania kości i stawów. Badania rentgenowskie wykonywane są dla Pacjentów MSOR na podstawie skierowania z Oddziału lub Poradni Specjalistycznych MSOR.

Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnych wyłącznie na podstawie skierowania z przychodni lub gabinetu nie posiadającego podpisanej umowy z NFZ.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im.prof Bogusława Frańczuka w Krakowie, Aleja Modrzewiowa 22

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące. Dysponujemy następującymi aparatami:

 

Aparat ogólno diagnostyczny do zdjęć VISARIS VISION C

Zezwolenie: 2/183/2019 z dnia 12 grudnia 2019 wydane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Siemens Mobillet Hybrid- przyłóżkowy

Zezwolenie: 2/40/2017  z dnia  20 marca 2017 wydane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

GMM Symbol 5S9

Zezwolenie:  2/37/2020  z dnia  28 lutego 2020 wydane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Densytometr LUNAR PRODIGY

Zezwolenie: 2/100/2020  z dnia  03 lipca 2020 wydane przez Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

 

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg, na uruchomienie Pracowni rtg oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegające na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, radiologii zabiegowej oraz densytometrii kości.

-Pracownia rentgenowska- Decyzja nr 1/167/2019 z dnia 12.12.2019 wydana przez MPWIS w Krakowie

-Pracownia rentgenowska/ blok operacyjny/- Decyzja 1/36/2022 wydana przez MPWIS  w Krakowie

-Pracownia rentgenowska-/densytometryczna/-Decyzja 1/92/2002 wydana przez MPWIS w Krakowie

-Zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące- decyzja nr 3/82/2020 wydana przez MPWIS w Krakowie

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii A/B* narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych/pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych  określonych dla pracowników.

 

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

 

WNIOSEK:

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko

 

Przygotował: Tomasz Kłos, 21.12.2022 r.