Fundacja na rzecz rozwoju Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii została utworzona w dniu 10 kwietnia 2014 r. przez Fundatorów Barbarę Łysiak i Edytę Derlatkę.

Statutowym celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności wspomaganie i rozwój działalności leczniczej, profilaktycznej oraz naukowo-badawczej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Wszystkie zebrane środki przekazywane są na zakup lub współfinansowanie, naprawę i modernizację aparatury i urządzeń medycznych Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

Fundacja jest organizacją „non profit” i wszyscy członkowie zarządu oraz rady fundacji pracują w niej społecznie, nie pobierając żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

Dane Fundacji:

NIP: 6772381821

Regon: 123130316

KRS: 0000511093

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień statutu.