Numery telefonów:

Dyżurka pielęgniarek 12 42 87 320
Sterylizatornia 12 42 87 421

Zastępca (ds. bloku operacyjnego) lekarza kierującego Oddziałem Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji

dr n. med. Łukasz Niedźwiedzki

specjalista w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Katarzyna Brózda

Blok Operacyjny mieści się przy Al. Modrzewiowej 22 w budynku nr 2. Posiada on 3 sale operacyjne z klimatyzacją i nawiewem laminarnym. Blok Operacyjny powstał w styczniu 1997r po oddaniu wyremontowanego i przystosowanego do użytku budynku szpitalnego. Od samego początku funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełniła pielęgniarka Józefa Zapała. Obecnie stanowisko Pielęgniarki Koordynującej pełni mgr Katarzyna Brózda.

Opiekę nad pacjentami sprawuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pielęgniarska. Zatrudnionych jest 11 pielęgniarek operacyjnych.

Na bloku wykonuje się rocznie około 1000 zabiegów operacyjnych. Blok wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do operacji oraz nowy sterylizator.

W 2005 roku Krakowskie Centrum Rehabilitacji zajęło 4 miejsce w Polsce w ilości wykonanych zabiegów wszczepienia sztucznych stawów kolanowych oraz 6 miejsce w ilości wszczepionych sztucznych stawów biodrowych.

Personel bloku można podzielić na stały (pielęgniarka operacyjna, pielęgniarka anestezjologiczna i lekarz anestezjolog, salowa), oraz zmienny – lekarze chirurdzy.

Przyjęcie chorego do bloku operacyjnego odbywa się według określonego schematu przy zastosowaniu „Okołooperacyjnej karty kontrolnej”:

  • Sprawdzenie tożsamości Pacjenta,
  • Sprawdzenie przygotowania Pacjenta do zabiegów wg. obowiązujących procedur,
  • Sprawdzenie kompletności dostarczonej dokumentacji medycznej Pacjenta (zdjęcia RTG, zgoda na wykonanie znieczulenia i zabiegu),
  • Sprawdzenie zgodności wyznaczonego miejsca operacji z dokumentacją,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu,
  • Zapewnienie poszanowania godności osobistej Pacjenta.

Lekarz operujący jest obowiązany osobiście zbadać Pacjenta przed rozpoczęciem operacji i upewnia się czy Pacjent bądź osoby bliskie dla Niego wyraziły zgodę na zabieg operacyjny. Przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego Pacjent jest odpowiednio przygotowywany zarówno pod względem jego kondycji psychicznej i fizycznej.