Numery telefonów:

Dyżurka pielęgniarek 12 42 87 322
Sterylizatornia 12 42 87 321

Blok Operacyjny mieści się przy Al. Modrzewiowej 22 w budynku nr 2. Posiada on 3 sale operacyjne z klimatyzacją i nawiewem laminarnym. Blok Operacyjny powstał w styczniu 1997r po oddaniu wyremontowanego i przystosowanego do użytku budynku szpitalnego. Od samego początku funkcję Pielęgniarki Oddziałowej pełniła pielęgniarka Józefa Zapała. Obecnie stanowisko Pielęgniarki Koordynującej pełni mgr Katarzyna Brózda.

Pielęgniarka Oddziałowa

Katarzyna Brózda

Opiekę nad pacjentami sprawuje wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra pielęgniarska. Zatrudnionych jest 11 pielęgniarek operacyjnych.

Na bloku wykonuje się rocznie około 1000 zabiegów operacyjnych. Blok wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do operacji oraz nowy sterylizator.

W 2005 roku Krakowskie Centrum Rehabilitacji zajęło 4 miejsce w Polsce w ilości wykonanych zabiegów wszczepienia sztucznych stawów kolanowych oraz 6 miejsce w ilości wszczepionych sztucznych stawów biodrowych.

Personel bloku można podzielić na stały (pielęgniarka operacyjna, pielęgniarka anestezjologiczna i lekarz anestezjolog, salowa), oraz zmienny – lekarze chirurdzy.

Przyjęcie chorego do bloku operacyjnego odbywa się według określonego schematu przy zastosowaniu “Okołooperacyjnej karty kontrolnej”:

  • Sprawdzenie tożsamości Pacjenta,
  • Sprawdzenie przygotowania Pacjenta do zabiegów wg. obowiązujących procedur,
  • Sprawdzenie kompletności dostarczonej dokumentacji medycznej Pacjenta (zdjęcia RTG, zgoda na wykonanie znieczulenia i zabiegu),
  • Sprawdzenie zgodności wyznaczonego miejsca operacji z dokumentacją,
  • Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie pobytu,
  • Zapewnienie poszanowania godności osobistej Pacjenta.

Lekarz operujący jest obowiązany osobiście zbadać Pacjenta przed rozpoczęciem operacji i upewnia się czy Pacjent bądź osoby bliskie dla Niego wyraziły zgodę na zabieg operacyjny. Przed przystąpieniem do zabiegu operacyjnego Pacjent jest odpowiednio przygotowywany zarówno pod względem jego kondycji psychicznej i fizycznej.