Znak postępowania: A.I.26.1.2024

Przebudowa strefy wejścia na teren kompleksu szpitalnego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno- Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka.
Znak postępowania A.I.26.1.2024.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.26.2.2024

Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.26.3.2024

Dostawa parawanów wolnostojących, generatora do zabiegów termolezji, kardiomonitorów wraz z centralną stacją monitorowania, pionizatora pacjenta, aparatu USG.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.26.6.2024

Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.26.7.2024

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka, oraz rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej przez Zamawiającego do sieci OSD, wytworzonej w Mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z zapewnieniem usługi jej odbioru i przesyłania.

Załączniki