Rejestracja do Poradni Rehabilitacyjnej:

–       budynek nr 3

 • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

–       budynek nr 5

 • od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00

Numery telefonów:

Budynek nr 3 12 42 87 360
Budynek nr 5 12 42 87 303

 

Rejestrujemy Pacjentów zgłaszających się osobiście, przez osoby trzecie, lub telefonicznie. Istnieje również możliwość e-rejestracji. Zasady rejestracji internetowej określone zostały w regulaminie.

Warunkiem zarejestrowania się na wizytę jest posiadanie oryginału skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz podanie danych osobowych tj. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail.
Każdorazowa wizyta w Poradni Rehabilitacyjnej, jeżeli nie jest związana z kontynuacją leczenia, wymaga przedłożenia przez pacjenta nowego skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Świadczenia w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej

Godziny przyjęć i harmonogram pracy lekarzy:

Dzień tygodnia Czas pracy poradni Lekarz
Poniedziałek 08:30 – 16:05 lek. med. Elżbieta Putowska
Poniedziałek 08:00 – 10:05 lek. med. Karolina Bielańska
Poniedziałek 13:00 – 18:00 lek. med.  Karolina Kłos
Wtorek 09:00 – 14:05 dr n. med. Krzysztof Czernicki
Środa 08:00 – 11:00 lek. med. Andrzej Kwaskowski
Środa 08:00 – 15:05 lek. med. Joanna Gaweł
Czwartek 16:00 – 18:00 lek. med.  Elżbieta Putowska
Piątek 10:00 – 14:00 lek. med. Andrzej Kwaskowski

 

Zasady przyjęć do Poradni:

Pacjent zgłaszający się do poradni powinien posiadać:

 

 • skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ,
 • dowód tożsamości.
 1. W przypadku braku dokumentu ubezpieczeniowego koszty wizyty ponosi Pacjent.
 2. Pacjenci przyjmowani są w trybie planowym, co oznacza że przyjmowani są tylko Pacjenci zarejestrowani na dany dzień.
 3. Liczba przyjmowanych Pacjentów ograniczona jest wysokością kontraktu z NFZ.
 4. Poszczególne poradnie działają w ustalonych harmonogramem godzinach, dostępnych na stronie internetowej www.kcr.pl a także wywieszone są w rejestracji.
 5. Wizyty można umówić osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w rejestracji poradni.
 6. Przy rejestracji Pacjent  otrzymuje informację o pierwszym wolnym terminie z uwzględnieniem daty  i planowanej godziny przyjęcia. Czas 1 porady wynosi od 10-30 minut.
 7. Przy rejestracji drogą elektroniczną Pacjent wybiera termin wizyty i oczekuje na potwierdzenie wizyty przez pracownika.
 8. Prosimy uprzejmie o zgłaszanie się na wizyty w wyznaczonym terminie i nie wcześniej niż 30 minut przed planowaną godziną. Zgłoszenia w innych godzinach nie przyspieszą przyjęcia a powodują niepotrzebny tłok na korytarzu.
 9. Spóźnienie się na wizytę oznacza, że zaplanowana wizyta odbędzie się, ale o innej godzinie a nawet pod koniec dnia przyjęć.
 10. W dniu wizyty pacjent zgłasza się do Rejestracji z oryginałem skierowania do Poradni Rehabilitacyjnej, dowodem osobistym oraz posiadaną dodatkową  dokumentacją medyczną.
 11. W dniu wizyty wejście do gabinetu lekarza następuje zgodnie z kolejnością i po wywołaniu Pacjenta przez lekarza. Lekarz musi mieć czas na uzupełnienie dokumentacji medycznej.
 12. Po zakończeniu wizyty, jeżeli wymaga tego dalszy proces leczenia ustal termin wizyty w rejestracji.
 13. Odwołanie lub nie stawienie się w wyznaczonym dniu na wizytę wymaga ponownej rejestracji i ustalenia nowego terminu.
 14. Pacjenci zgłaszający się bez wcześniejszej rejestracji nie będą przyjmowani.