Zarząd Fundacji:

Barbara Łysiak – Prezes Fundacji

Edyta Derlatka

Rada Fundacji:

Magdalena Wilk -Frańczuk

Teresa Zalewińska – Cieślik

Iwona Rutka

Jarosław Ambroży

Paweł Zieliński

Krzysztof Czernicki