Ogólnopolska kampania społeczna "Twoja krew, moje życie"

Ogólnopolska kampania promująca honorowe krwiodawstwo pn. „Twoja krew, moje życie”, realizowana jest w oparciu o program polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” finansowany przez Ministra Zdrowia. Realizatorami kampanii są Narodowe Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Motywem przewodnim inicjatywy jest Czerwona Nitka, która symbolizuje łączącą nas więź. Ten swoisty symbol pokazuje, że wokół każdego z nas są ludzie oddający krew i warto zainspirować się ich postawą. Kampania powstała również z myślą o stworzeniu w Polsce społeczności osób, które są świadome potrzeby oddawania krwi, robią to chętnie i regularnie, zabezpieczając krajowe potrzeby w tym zakresie.

W czasie trwania kampanii społecznej na lata 2015-2020 zaplanowano liczne aktywności mające na celu budowanie świadomości w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz zwiększenie liczby stałych dawców:

  • w 2015 r. – opracowanie kreacji wizualnej ogólnopolskiej kampanii społecznej.
  • w 2016 r. – działania edukacyjne skierowane do młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych,
  • w 2017 r. – działania skierowane i przeprowadzone w podmiotach leczniczych oraz medycznych laboratoriach diagnostycznych (punktach pobierania krwi),
  • w 2018 r. – skierowanie komunikacji do pracodawców, korporacji, firm i instytucji, celem propagowania honorowego krwiodawstwa i włączenia idei honorowego oddawania krwi w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • w 2019 r. – wzmocnienie wizerunku publicznej służby krwi i atrakcyjności honorowego krwiodawstwa poprzez poprawę jakości obsługi dawcy,
  • w 2020 r. – przeprowadzenie Ogólnopolskiej Gali Krwiodawców.

Większa świadomość w zakresie zapotrzebowania na krew i jej składniki oraz rosnąca liczba dawców to czynniki, które sprawią, że czerwona nić oplecie i połączy całą Polskę.
Chwyć Czerwoną Nitkę: przyłącz się do sieci ludzi, którzy oddając krew, zapewniają, że wszyscy możemy czuć się bezpieczniej. Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie!

 

Ranking szpitali 2018

Diament Forbesa 2018

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii jako jedyny szpital w województwie małopolskim znalazło się na 49 miejscu najbardziej dynamicznie rozwijających się firm
w regionie województwa małopolskiego a 602 miejsce na liście ogólnopolskiej
w rankingu Diamenty Forbesa, sporządzanego przez firmę Bisnode Polska
w porozumieniu z redakcją miesięcznika „Forbes”, w kategorii firm małych których przychody ze sprzedaży wynoszą od 5 do 50 mln złotych.
W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich latach najszybciej zwiększały swoją wartość. Brano pod uwagę firmy, które złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy lub opublikowały je w Monitorze Polskim. Eliminowane są przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości lub likwidacji. Pozostały te o dodatnim wyniku finansowym i o współczynniku ryzyka niższym niż 4, ocenianym wg ratingu Bisnode.
Na liście Diamentów znalazły się więc przedsiębiorstwa, które osiągnęły największy przeciętny roczny wzrost wartości.
Wszystkie przedsiębiorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem „Diament Forbesa 2018”

18 września 2017 podczas uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie ogłoszono wyniki konkursu XII edycji
LODOŁAMACZE, konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie i promujących aktywność osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii otrzymało drugie miejsce w kategorii Instytucja.

Wyróżnienia przyznawane są co roku pracodawcom, instytucjom
i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób  niepełnosprawnych trzech w kategoriach: Zatrudnienie Chronione, Otwarty  Rynek Pracy, Instytucja.

Kapituła Konkursu nagradza firmy otwarte na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, pracodawców wyjątkowych, zaangażowanych
i promujących niepełnosprawnych pracowników.
W jego rozwój od lat zaangażowanych jest wiele osób, które łączy wspólny cel- przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych.

Konkurs na etapie regionalnym swoim zasięgiem objął cztery województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i lubelskie. Szczegóły można znaleźć na www.lodolamacze.info.pl.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji zajęło III miejsce w prestiżowym rankingu Perły Medycyny 2010 w kategorii szpitali monospecjalistycznych.
W zakończonym konkursie „Perły Medycyny” mogą brać udział wszystkie zakłady opieki zdrowotnej w Polsce, które podlegają ustawie z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
W piątej edycji konkursu nagrodzone zostały – jak informują organizatorzy plebiscytu – zakłady opieki zdrowotnej i firmy działające na rynku medycznym, które są efektywnie zarządzane, stwarzają dogodne warunki swoim pracownikom, a przede wszystkim świadczą usługi bądź oferują produkty wysokiej jakości. Nagroda przyznana w tym roku Krakowskiemu Centrum Rehabilitacji sprawia, że szpital zalicza się do grona tych „placówek medycznych i firm działających na rynku medycznym, które zakresem swojej działalności oraz przy udziale kompetentnego personelu wpływają na poziom oferowanych produktów i usług – ich dostępność i jakość, a także bezpieczeństwo pacjentów”.

Źródło: rynekzdrowia.pl

Krakowskie Centrum Rehabilitacji znalazło się wśród laureatów regionalnego etapu małopolsko – świętokrzyskiego konkursu „Lodołamacze 2016”.
Gala odbyła się 12 września 2016r. w Dworku Białoprądnickim.. Nagrody przyznała Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.Krakowskie Centrum Rehabilitacji otrzymało wyróżnienie, zajmując II miejsce w kategorii „Instytucja” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem kapituły jego działalność stanowi wzór godny naśladowania na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Statuetkami Lodołamaczy co roku nagradzane są osoby, instytucje i firmy, które stwarzają równe szanse osobom z niepełnosprawnością na podjęcie pracy. Konkurs Lodołamacze organizowany jest od 2006 roku.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!