Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 16-18.12.2020 r. w Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny przeszedł  pomyślnie audit ponownej certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością (w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania) zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2015-10, co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego w latach poprzednich (20-25.09.2019 r., 27 listopada 2017 r., 5-9 stycznia 2015 r., 24 lutego 2012 roku, 9 stycznia 2009 roku).

Decyzją niezależnych audytorów Zespołu ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. prowadzących audyt zewnętrzny w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym system spełnia wymogi normy PN-EN ISO 9001:2015-10

Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001  stanowi dowód konsekwentnego doskonalenia realizowanych usług w szpitalu. Nasza organizacja jest w stanie osiągać coraz wyższą jakość udzielanych świadczeń medycznych i wykazuje stałe zaangażowanie Personelu szpitala do ciągłego doskonalenia.

Certyfikat ISO

W Krakowskim Centrum Rehabilitacji został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2000. Ważność certyfikatu jest utrzymywana poprzez coroczne audyty kontrolne i recertyfikację systemu zarządzania, przeprowadzaną co trzy lata zgodnie z procedurami IMQ. Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością był poprzedzony licznymi szkoleniami wszystkich pracowników oraz kadry zarządzającej. Następnym etapem prac było opracowanie i wdrożenie systemu w naszej jednostce. Kolejnym było tworzenie dokumentacji i wdrażanie systemu zarządzania jakością oraz przygotowanie się do certyfikacji poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Ostatnim etapem był audyt certyfikujący.