Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania

W dniach 20-25 września 2019 r.  Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii pomyślnie przeszło re-certyfikację Systemu Zarządzania Jakością (w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania) zgodnie z wymaganiami PN EN ISO 9001:2015, co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego 27 listopada 2017 r., 05-09 stycznia 2015 r.,  9 stycznia 2009 roku – ISO 9001:2008. Decyzją niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. prowadzących audyt zewnętrzny w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii system spełnia wymogi nowej normy ISO 9001.

Certyfikat ISO

W Krakowskim Centrum Rehabilitacji został wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2000. Ważność certyfikatu jest utrzymywana poprzez coroczne audyty kontrolne i recertyfikację systemu zarządzania, przeprowadzaną co trzy lata zgodnie z procedurami IMQ. Proces wdrożenia systemu zarządzania jakością był poprzedzony licznymi szkoleniami wszystkich pracowników oraz kadry zarządzającej. Następnym etapem prac było opracowanie i wdrożenie systemu w naszej jednostce. Kolejnym było tworzenie dokumentacji i wdrażanie systemu zarządzania jakością oraz przygotowanie się do certyfikacji poprzez przeprowadzanie audytów wewnętrznych. Ostatnim etapem był audyt certyfikujący.