Znak postępowania: A.I.271-46/12

Dostawa bonów towarowych o łącznej wartości 114.800,00 zł, w 615 bonach o nominale 100 PLN i 1066 bonach o nominale 50 PLN do zrealizowania w przynajmniej 150 placówkach handlowych na terenie miasta Krakowa

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-14/12

Konkurs na świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych, najem lokalu, dzierżawa wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-45/12

Zamówienie publiczne organizowane w trybie z wolnej ręki na „roboty dodatkowe do postępowania na „rozbudowę i adaptacje budynku nr 5 dla potrzeb Rehabilitacji Dziennej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji”

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-43/12

Dostawa środków czystości i środków do dezynfekcji.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-13/12

Świadczenie na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji usługi kompleksowej obsługi techniczno – eksploatacyjnej

Załączniki