Znak postępowania: A.I-24-2-13/16

13/16 Zaproszenie do składania ofert  Świadczenie usług sprzątania Dziennego Domu Opieki Medycznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, nr wniosku: WND-POWR.05.02.00-00-0129/15.

Załączniki

Znak postępowania: A.I-24-2-7/16

7/16 Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę urządzeń medycznych dla DDOMNumer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 1006266Przedmiot umowy realizowany jest w ramach projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, nr wniosku: WND-POWR.05.02.00-00-0129/15.

Załączniki