Znak postępowania: A.I.271-22/18

22/18 Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-21/18

 21/18 Dostawa endoprotez

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-20/18

20/18 Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-19/18

19/18 Objęcie nadzorem autorskim modułów oprogramowania aplikacyjnego InfoMedica/AMMS oraz zakup dwóch licencji modułu Gabinet Lekarski Przychodnia Pro InfoMedica i dwóch licencji Symulator JGP InfoMedica

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-16/18

16/18 Przebudowa budynku nr 7 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w celu utworzenia pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-15/18

15/18 Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, surowców do receptury, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny oraz kosmetyków

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-14/18

14/18 Modernizacja basenu zlokalizowanego w budynku nr 1 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu prowadzenia kompleksowej rehabilitacji dla pacjentówZałączniki do umowy

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-13/18

13/18 Dostawa endoprotez

Załączniki