Znak postępowania: A.I.271-17/19

17/19 Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-20/19

20/19 Dostawa i montaż mebli ze stali nierdzewnej i wyposażenia meblowego dla Centralnej Sterylizatorni oraz Bloku Operacyjnego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-19/19

19/19 Dostawa endoprotez

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-24/19

24/19 Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i sportowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-26/19

26/19 Dostawa sprzętu dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-21/19

21/19 Dostawa sprzętu komputerowego

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-22/19

22/19 Dostawa wraz z montażem stacji uzdatniania wody na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-18/19

18/19 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-13/19

13/19 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na częściowe sfinansowanie zadania Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji sytemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się sytuacji demograficznej i epidemiologicznej dla SP ZOZ Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-23/19

23/19 Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia do nowego budynku Bloku Operacyjnego oraz pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i pierwszym piętrze budynku nr 2 Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki