Znak postępowania: A.I.271-35/14

Zbycie urządzeń medycznych: Kamera identyfikacyjna Kodak X-Omatic Model 4L do zdjęć rentgenowskich wraz z kasetą, Wanna do kąpieli galwanicznych Chirana Progress typ Electra czterokomorowa, Kamera termowizyjna Guide ThermoPro TP8S, Generator fal krótkich (diatermia krótkofalowa) Cosmogamma typ SW500

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-26/14

Zbycie składników majątku: Odśnieżarka typ SB 240, Kosiarka spalinowa Jet-55s, Kosiarka spalinowa Victus VSS53k60, Kosa spalinowa z głowicą, Dmuchawa spalinowa

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-25/14

Zbycie urządzeń medycznych: Kamera identyfikacyjna Kodak X-Omatic Model 4L do zdjęć rentgenowskich wraz z kasetą, Wanna do kąpieli galwanicznych Chirana Progress typ Electra czterokomorowa, Kamera termowizyjna Guide ThermoPro TP8S, Generator fal krótkich (diatermia krótkofalowa) Cosmogamma typ SW500

Załączniki

Znak postępowania:

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ogłasza przetarg na sprzedaż drewna – topoli w ilość 6 kubików. Drewno znajduje się na działce przy al. Modrzewiowej 22  przy bramie wjazdowej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii.Cena wywoławcza – 200 zł brutto za 1 m3 (w tym należny podatek VAT 23%)Kryterium wyboru oferty – oferowana cena. W przypadku złożenia ofert równoważnych decyduje termin wpłynięcia do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.