Znak postępowania: A.I-24-2-4/18

1/18 „Wybór inwestora zastępczego (wykonującego czynności polegające na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego) nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego: Utworzenie w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, poprzez przebudowę budynku nr 7, pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym”

Załączniki