Znak postępowania: A.I.271-1-101/14

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Gabinetach Rehabilitacyjnych w zakresie Rehabilitacji Dziennej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-1-100/14

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Rehabilitacyjnej, Poradni Leczenia Bólu oraz Poradni Neurologicznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: : A.I.271-98/14

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielanie przez lekarzy specjalistów w zakresie rehabilitacji,  leczenia bólu   i neurologii na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271–1-97/14

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii na rzecz pacjentów którzy za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271–1-96/14

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane w Centrum Ambulatoryjnym na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271–1-95/14

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane w Centrum Ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki