Znak postępowania: A.I.271-12/11

Termomodernizacja budynku nr 2 (Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji) wraz z termomodernizacją podjazdu dla karetek oraz pozostałymi pracami budowlanymi.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-45/11

Sprzedaż samochodu marki: DAEWOO – FSO model: Polonez Caro 1.3 kat. rokprodukcji: 1997

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-44/11

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi sprzątania na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji

Załączniki

Znak postępowania: A.I.271-16/11

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci LAN w Krakowskim Centrum Rehabilitacji w ramach projektu Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki