Znak postępowania: A.I.4250.12.2022

A.I.4250.12.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.19.2022

A.I.4250.19.2022 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki w Bloku operacyjnym

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.17.2022

A.I.4250.17.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej w Poradni Rehabilitacyjnej

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.13.2022

A.I.4250.13.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie leczenia bólu pacjentów Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.11.2022

A.I.4250.11.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacji dziennej Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4250.10.2022

A.I.4250.10.2022 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii

Załączniki