Znak postępowania: A.I. 4240-18/15

18/15 Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane w Centrum Ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-15/15

15/15 Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Leczenia Bólu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-14/15

14/15 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Rehabilitacyjnej, Gabinetach Rehabilitacyjnych i/lub Pododdziale Rehabilitacji Dziennej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-13/15

13/15 Konkurs na świadczenia  zdrowotne udzielane w centrum ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów krakowskiego centrum rehabilitacji i ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z narodowym funduszem zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-12/15

12/15 Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane na rzecz pacjentów którzy za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązali  się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Załączniki