Znak postępowania: A.I.4240–2/15

2/15 Konkurs na wybór rzeczoznawcy majątkowego do sporządzenia operatów szacunkowych ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii zabudowanej budynkiem stanowiącym własność Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wraz z ogrodzeniem zewnętrznym.

Załączniki