Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.8.2021

„Dostawa na potrzeby apteki szwów, produktów leczniczych, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny.”

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.7.2021

„Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka.”.

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.6.2021

„Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą parkingu znajdującego się na terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno zimowym oraz obsługą gazów medycznych”.

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.5.2021

„Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych heparyny, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.”

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.4.2021

„Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz dezynfekcji”

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.3.2021

„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”.

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania A.I.271.1.2.2021

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”.

Załączniki

Znak postępowania: Znak postępowania: A.I.271.1/21

Dostawa endoprotez oraz innych implantów.

Załączniki