Znak postępowania: A.I.4240-9/16

Konkurs ofert  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-6/16

6/16 Konkurs ofert  na udzielanie  świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym  Centrum Zabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-5/16

5/16 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie geriatrii w Dziennym Domu Opieki Medycznej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i OrtopediiProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, nr wniosku: WND -POWR.05.02.00-00-0129/15

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-4/16

4/16 Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym  i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone świadczenia zdrowotne zobowiązali  się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-2/16

2/16 Konkurs na świadczenia  zdrowotne udzielane w Centrum Ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z narodowym funduszem zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-1/16

1/16 Konkurs na świadczenia  zdrowotne udzielane w centrum ambulatoryjnym przez lekarzy specjalistów na rzecz pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z narodowym funduszem zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych

Załączniki