Znak postępowania: A.I.4240-4/2019/U

4/2019/U Postępowanie w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, pełniącego funkcję Kierownika Domu Dziennej Opieki Medycznej (dalej DDOM) w ramach projektu pn. „Dom Dziennej Opieki Medycznej” realizowanego przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, al. Modrzewiowa 22, 30- 224 Kraków, nr Projektu RPMP.09.02.01-12-0002/18

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-6/19

Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacja dzienna Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, nr sprawy A.I.4240-6/19.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-7/19

Konkurs ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w rodzaju rehabilitacja ambulatoryjna Krakowskiego Centrum Rehabilitacji  i Ortopedii, nr sprawy A.I.4240-7/19.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-9/19

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, nr sprawy A.I.4240-9/19.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-10/19

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym Centrum Zabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, nr sprawy A.I.4240-10/19.

Załączniki