Znak postępowania: A.I. 4240-15/17

15/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolnie zapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-14/17

14/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ortopedycznym CentrumZabiegowym i Centrum Ambulatoryjnym Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii,na rzecz pacjentów którzy za udzielone im świadczenia zdrowotne zobowiązali się dobrowolniezapłacić i do których nie stosuje się postanowień umów zawartych z Narodowym FunduszemZdrowia na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

Załączniki

Znak postępowania: A.I.4240-13/17

13/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Leczenia Bólu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopediikonkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Leczenia Bólu Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-12/17

12/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Poradni Rehabilitacyjnej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-11/17

11/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów z zakresu rehabilitacji medycznej w Gabinetach Rehabilitacyjnych i/lub Pododdziale Rehabilitacji Dziennej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-10/17

10/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych EMG z najmem lokalu oraz USG DOPPLER

Załączniki

Znak postępowania: A.I. 4240-7/17

7/17 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w Gabinetach Rehabilitacyjnych i/lub Pododdziale Rehabilitacji Dziennej Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Załączniki