5 listopada 2020 r. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19. Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, a szczególnie personel medyczny.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 617 635,12 zł na zakup bramek dezynfekcyjnych (3 szt.), kardiomonitorów przenośnych (2 szt.), aparatu do znieczulenia (1 szt.), autoklawu (sterylizator plazmowy 1 szt.), łóżek szpitalnych z materacem (7 szt.), centrali do monitorowania (1 szt.)

W dniu 18 lutego 2021 r. decyzją Komitetu Sterującego ds Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia zostały przyznane dodatkowe 150 000,00 zł dla Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, w szczególności: rękawiczki, fartuchy chirurgiczne, maski chirurgiczne, maski FPP2.

Łączna kwota dofinansowania z projektu „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Medyczny 2” dla szpitala wynosi: 767 635,12 zł

Pierwsza część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Druga część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl) 

Trzecia część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Kolejna część dostaw sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl) 24.02.2021

Kolejna część dostaw sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl) 08.03.2021

Kolejna część dostaw sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl) 16.04.2021