W dniu 25 sierpnia 2023 roku Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka podpisał umowę z NFZ  na dodatkowe  finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego.Kwota dofinansowania wynosi 400 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

  1. dostawę oraz uruchomieniu licencji systemu tworzenia odseparowanych kopii zapasowych
  2. dostawę oraz uruchomieniu systemu tworzenia odseparowanych kopii zapasowych
  3. dostawę systemu firewall,
  4. audyt

co zapewni wzrost cyberbezpieczeństwa w szpitalu

Zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec października 2023 r.

——————————————————————————————————————————————————————–

W dniu 10 czerwca 2022 roku Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka podpisał umowę z NFZ  na finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.Kwota dofinansowania wynosi 400 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone dostarczenie i wdrożenie systemu backup oraz przeprowadzenie inwentaryzacji sieci i urządzeń LAN i wdrożenie oprogramowania NAC, co zapewni wzrost cyberbezpieczeństwa w szpitalu

Zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec listopada 2022 r.