Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

2 Oś Cyfrowa Małopolska,

Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby,

Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia.

 

Kwota projektu ogółem: 2 684 000,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 2 415 600,00 zł

 

Krótki opis projektu:

W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska między Województwem Małopolskim – Liderem, a Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii – Partnerem (23.04.2018 r.).

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości e-usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia poprzez utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w rejonie.

Powyższy cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którego efektem będzie:

  1. Ujednolicenie i poprawa procesu gromadzenia danych i informacji medycznych,
  2. Zapewnienie uprawnionym podmiotom szybkiego dostępu do danych i informacji medycznych,
  3. Poprawa systemu obsługi pacjenta poprzez wzmocnienie potencjału wykorzystania e-usług w sektorze ochrony zdrowia.

Projekt ma również na celu doposażenie szpitala w sprzęt IT oraz wymianę systemu informatycznego szpitala aby umożliwić wymianę elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na rok 2023 r. (kliknij)