Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dostosowanie źródeł zasilania w tlen

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka otrzymał z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dostosowanie źródła zasilania w tlen pawilonu nr 7 oraz wymiana rozprężalni tlenu z możliwością podpięcia tlenu ciekłego w pawilonie nr 2 – w związku z Covid-19

Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Symbolicznego przekazania kwoty dofinansowania 150 000,00 zł dokonał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita

Umowa została podpisana 8 marca 2022 r. Zakres prac obejmuje dostosowanie nowoprojektowanej instalacji tlenowej do budynku pomieszczeń gazów medycznych znajdujących się na terenie szpitala.

Zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec roku 2022 r.