Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Lider: Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych

 

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie, podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”.

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. W ramach projektu Szpital planuje następujące zakupy:

  • zakup środków ochrony osobistej,
  • zakup sprzętu i aparatury medycznej (łóżka, kardiomonitory, aparaty ekg)
  • zakup środków do dezynfekcji oraz urządzenia do zamgławiania,
  • zakup drobnego wyposażenia (pulsoksymetry, reduktory, nebulizatory, wideolaryngoskop, kaseta do analizatora parametrów krytycznych)

Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, w tych grupach także personel medyczny.

 Wartość dofinansowania dla Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie: 497 635,12 zł

 Wartość całego projektu: 114 061 350,00 zł

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
(85% Europejski Fundusz Społeczny, 15% Budżet Państwa), a termin jej realizacji to okres od 1.04.2020- 31.12.2020 r.

 

Piąta część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Czwarta część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Wsparcie dla Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Miliard złotych na walkę z pandemią w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej! – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Trzecia część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Druga część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)

Pierwsza część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny – Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka (kcr.pl)