Projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii realizuje projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych.