21 kwietnia 2022 r. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka podpisał z Województwem Małopolskim umowę partnerską na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3” planowanego do współfinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie), którego celem jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m. in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

Z efektów projektu skorzystają przede wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego i osoby przebywające tymczasowo na jego terenie, a szczególnie personel medyczny.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie (Biuro Inwestycji Strategicznych).

Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 571 476,37 zł  (85%) na zakup:

 1. Aparat do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji  – 20 szt.
 2. Kardiomonitor – przenośny – 1 szt
 3. Łóżko szpitalne z materacem (specjalistyczne) – 2 szt.
 4. Łóżko szpitalne z materacem – szt. 4
 5. Materace p/odleżynowe – 2 szt.
 6. Stetoskopy – 15 szt.
 7. Termometry do pomiaru ciała – 20 szt.
 8. Worki ambu wraz z wyposażeniem 6 szt.
 9. Pulsoksymetr – 10 szt.
 10. Wózki do transportu pacjentów potencjalnie zakaźnych – 3 szt.
 11. Dozowniki do dezynfekcji (bezdotykowe) – 20 szt.
 12. Koncentrator tlenu – 2 szt.
 13. Dozowniki do dezynfekcji (łokciowe) – 10 szt.
 14. Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej – 1 szt.
 15. Kaseta do analizatora parametrów krytycznych – 15 szt.
 16. Samobieżna maszyna czyszczące do powierzchni (szpitalnych) – 1 szt.
 17. Środki do dezynfekcji 1 kpl.
 18. Urządzenie do krioterapii – 2 szt.
 19. Bieżnia do trennigu wydolnościowego – 2 szt.
 20. aparat – System Indukcyjnej Stymulacji (SIS) – 1 szt.
 21. aparat do elektroterapii z osprzętem – 2 szt.
 22. wirówki do kkg/ kkd – 3 szt.
 23. stół do drenażu – 2 szt.

Wkład własny Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka (15%) – 100 848,78 zł

Całkowite koszty kwalifikowane zadania realizowanego przez Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka –  672 325,15 zł

 

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 – 24.11.2022 r.

Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 – 29.09.2022 r.

Kolejna część dostaw sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 – 22.09.2022 r.

 

Dotarły niezbędne środki do dezynfekcji w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 – 1.09.2022 r.

Pierwsza część dostawy sprzętu medycznego w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3 – 4.08.2022 r.