Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3

Do Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im prof. Bogusława Frańczuka w ostatnich dniach dotarł kolejny niezbędny sprzęt medyczny, w ramach Projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie.

Nazwa projektu: „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

Lider Projektu: Województwo Małopolskie

Zakupiony sprzęt:

  1. Aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej  – 1 szt.
  2. Dozowniki do dezynfekcji (bezdotykowe) – 20 szt.
  3. Dozowniki do dezynfekcji (łokciowy) – 10 szt.
  4. Aparaty do pomiaru RR z mankietem do dezynfekcji – 20 szt.
  5. Stetoskopy – 15 szt.
  6. Termometry do pomiaru ciała – 20 szt.
  7. Worek ambu (resuscytator) – 6 szt.
  8. Pulsoksymetry – 10 szt.

Wartość zakupionego sprzętu:  52 732,34 zł

Głównym celem projektu jest rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 poprzez m. in. zakup sprzętu i wyrobów medycznych niezbędnych do zapobiegania, diagnostyki i zwalczania COVID-19 oraz niwelowania ujemnych następstw tej choroby na terenie Małopolski.

Dostarczony sprzęt umożliwi zwiększenie potencjału sprzętowego szpitala w celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa 2019-nCoV, zostanie wykorzystany podczas udzielania świadczeń medycznych w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rehabilitacji pocovidowej (kliknij)