W ostatnich latach niezwykle dynamiczny rozwój technologii informatycznych w służbie zdrowia stał się kluczowym elementem transformacji sektora medycznego. W Polsce, jednym z najbardziej obiecujących projektów w tej dziedzinie jest strategiczna inicjatywa Województwa Małopolskiego pod nazwą Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM), która powstała jako odpowiedź na realne potrzeby pacjenta i środowiska medycznego w regionie.

 

Czym zatem jest MSIM? To ambitna inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 213 mln zł, której głównym celem jest zapewnienie elektronicznej wymiany danych medycznych poprzez zakup infrastruktury technicznej niezbędnej do jej wytwarzania, gromadzenia i udostępniania oraz zwiększenie dostępności i jakości e-usług dla pacjentów. Realizacja tej inwestycji możliwa była dzięki zaangażowaniu Samorządu Województwa Małopolskiego, który na ten cel pozyskał dofinansowania o wartości ponad 138 mln zł.

Obecnie w Polsce, zarówno pacjentom jak i personelowi medycznemu, są potrzebne nowoczesne narzędzia – MSIM jest jednym z nich, a podobne platformy tworzone są w innych częściach kraju.

Jednym z kluczowych aspektów MSIM jest jego komplementarność z ogólnopolskim systemem e-Zdrowie P1. Wzajemne uzupełnianie się systemów zostało jednoznacznie potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, które podkreśliło, że produkty MSIM nie dublują, lecz co niezwykle istotne – uzupełniają rozwiązania centralne. Dzięki lokalnym i regionalnym repozytoriom do przechowywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), MSIM zapewnia niezbędne wsparcie dla wymiany dokumentacji medycznej pomiędzy wszystkimi szpitalami zaangażowanymi w projekt.

Dodatkowo Portal Pacjenta MSIM to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia pacjentom łatwy i bezpieczny dostęp do ich danych medycznych, w tym wyników badań obrazowych takich jak tomografia komputerowa (TK), rezonans magnetyczny (MRI) czy zdjęcia rentgenowskie. Dzięki temu pacjenci i przedstawiciele służby zdrowia mają możliwość samodzielnego przeglądania swoich badań obrazowych bez konieczności wizyty w placówce medycznej co dodatkowo powoduje, że system ułatwia pracę lekarza z Pacjentem.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej na www: pacjent.msim.pl,  który rewolucjonizuje obszar e-zdrowia w regionie i stanie się bazą dla przyszłych przedsięwzięć w Małopolsce.

 

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/pacjentmsimpl-twoj-przyjazny-przewodnik-po-zdrowiu