Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości: 1 650 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pt.:

Modernizacja instalacji sieci grzewczej oraz instalacji wodociągowej wraz z instalacją p.poż. na terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Prace wykonawcze prowadzonę są w etapach:

Etap I: – wymiana instalacji sieci grzewczej i wodnej pomiędzy kotłownią i budynkiem nr 2, – stacja przeciw legionelli – zestaw przyłączeniowy (zawory i zasobniki na ciepłą wodę).

Etap II: – wymiana instalacji sieci grzewczej i wodnej wraz z instalacją ppoż. pomiędzy pozostałymi budynkami (7 budynków), zestaw na legionellę w pozostałych budynkach, –
zestawy przyłączeniowe dla każdego budynku (zawory i zasobniki na ciepłą wodę), stacja uzdatniania wody.

Konieczność wykonania prac wynikała z bardzo złego stanu technicznego rur i licznych awarii, co wiązało się z dużymi kosztami z tego tytułu dla szpitala.

Nowoczesne zaprojektowane rozwiązania zapewniają maksymalne ograniczenie strat ciepła poprzez cyrkulację ciepłej wody użytkowej w dwóch rurociągach wody grzewczej z kotłowni do zasilania instalacji centralnego ogrzewania, ciepła wentylacyjnego oraz lokalnego przygotowania w poszczególnych budynkach ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie to ograniczy ilość rur prowadzonych w terenie, ale też umożliwi lokalne uzdatnianie wody i zabezpieczenie instalacji przed rozwojem legionelli.

Wartość kosztorysowa całkowitej inwestycji: 1 876 980,00 zł brutto

Termin rozpoczęcia prac: 12.2023

Termin zakończenia prac: 05.2024 r.