W dniu 15 listopada 2023 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Pana Łukasza Smółkę – Wicemarszałka Województwa Małopolskiego a Małopolskim Szpitalem Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym im. prof. Bogusława Frańczuka na dofinansowanie zadania: Zakup narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego dla Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w wysokości 200 000,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

  • zestaw napędów akumulatorowych,
  • podpórki kończyn do stabilizacji ciała montowane do stołu operacyjnego,
  • piloty bezprzewodowe do stołu operacyjnego,
  • pochłaniacz dymu do noża elektrycznego,
  • aparat do opasek esmarcha do niedokrwienia śródoperacyjnego
  • zestaw narzędzi do chirurgii

Małopolski Szpital Ortopedyczno – Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka jest jedną z wiodących jednostek medycznych w Województwie Małopolskim w zakresie udzielanych świadczeń medycznych w rodzaju ortopedia i rehabilitacja. Implementujemy nowoczesne rozwiązania inwazyjnego leczenia chirurgicznego i ortopedycznego. Rocznie wykonujemy ok 2000 wielospecjalistycznych operacji. Niezbędny sprzęt używany do każdego zabiegu posiada określony zakres trwałości, zużywa się za każdym razem jego stosowania, a także podczas codziennej sterylizacji.

Nasza realizowana działalność wpisuje się w przyjętą strategię długofalowego rozwoju Szpitala, która zakłada ciągły wzrost jakości udzielanych świadczeń i ich większą dostępność  w Województwie Małopolskim.

Zakupiony nowoczesny sprzęt będzie wykorzystany do bieżącej pracy bloku operacyjnego i podnoszenia jakości udzielanych świadczeń.