Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości: 400 000,00 zł

Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadania pt.:

Przebudowa strefy wejścia na teren kompleksu szpitalnego Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka

Przebudowa strefy wejścia głównego umożliwi bezpieczne poruszanie się dla osób niepełnosprawnych i pieszych. Prace będą obejmowały przebudowę nawierzchni chodnika od Al. Modrzewiowej 22 wraz z odwodnieniem liniowym, poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do 3m z kanałami kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego ogrodzenia, przebudowa schodów zewnętrznych wraz ze spocznikiem i balustradami przy bud 25 (obecnej portietrni)

Konieczność wykonania prac wynikała z konieczności zapewnienia bezpiecznej komunikacji dla osób niepełnosprawnych i pieszych, niezależnie od wjeżdzających i wyjeżdzajacych samochodów ze szpitala

Wstępna wartość całkowitej inwestycji: 600 000,00 zł brutto

Termin rozpoczęcia prac: 26.02.2024

Termin zakończenia prac: 30.04.2024 r.

Następnym planowanym działaniem Szpitala jest kompleksowa modernizacja budynku portierni.